logo sieci PATLIB PATLIB europejska sieć ośrodków IP
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
przejście do strony BG AGH Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Plebiscyt filmowy "Wynalazczyni z pasją"
Zwycięskie filmy, nagrody, wyróżnienia...

przejście do strony AGH

Aktualności

Czym się zajmujemy

Zapewniamy wszystkim zainteresowanym, nieodpłatny dostęp do informacji patentowej.

To lubimy najbardziej

Kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej.

Każde pytanie to nowe wyzwanie

Udzielamy wstępną informację na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym oraz podstawowe informacje z zakresu ochrony prawa własności przemysłowej.

Szlifujemy swoją wiedzę

Uczestniczymy w licznych, profesjonalnych szkoleniach związanych z IP, współpracujemy z rzecznikami patentowymi.

Szkolimy

Prowadzimy działalność dydaktyczną dla studentów AGH z zakresu wyszukiwania literatury patentowej w bazach danych oraz organizujemy zajęcia dla innych zainteresowanych grup użytkowników.

Promujemy

Prowadzimy cykl postów na FB promujących wynalazki AGH:

Prezentujemy plakaty związane z tematyką własności intelektualnej.

Poza pracą

Dbamy o kondycję fizyczną i psychiczną: wędrujemy nie tylko po Polsce, jeździmy nie tylko na rowerach, czytamy nie tylko książki, malujemy nie tylko obrazy, uczestniczymy nie tylko w wydarzeniach kulturalnych ;)

Nieustannie doskonalimy się w szeroko rozumianej informacji patentowej.

 nasza historia

logo sieci patlib

Wyszukiwarki - BAZY DANYCH

To nasze podstawowe źródła informacji

Orbit Intelligence

Orbit Intelligence

https://www.orbit.com

Narzędzie do prowadzenia poszukiwań w literaturze patentowej, obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata.

Orbit Insight

Orbit Insight

https://www.orbit.com

To narzędzie do zaawansowanych analiz patentowych, śledzenia trendów i rozwoju technologii, pozyskiwania informacji o startup’ach, konkurencji, partnerach.

derwent

Derwent Innovation

https://www.derwentinnovation.com/login

Narzędzie do prowadzenia badań w światowej literaturze patentowej, obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata.

Inpro Badania

Inpro Badania

https://inpro24.pl

Narzędzie wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie polskich wynalazków, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Espacenet

Espacenet

https://worldwide.espacenet.com

Międzynarodowa baza dokumentów patentowych, wzorów użytkowych prowadzana przez EPO - Europejscki Urząd Patentowy.

Jane

e-Wyszukiwarka

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl

System baz danych polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.

eSearch plus

eSearch plus

https://euipo.europa.eu

Źródło informacji o znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i biuletynach. Pozwala na szybkie i skuteczne przeszukiwanie baz danych EUIPO.

eAmbrosia

Easy Filing

https://euipo.europa.eu

Formularz przeznaczony do zgłaszania słownych lub graficznych znaków towarowych dla MŚP i osób fizycznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z poniższych baz danych możesz skorzystać bezpłatnie na swoim komputerze bez konieczności logowania się

Wpisz nazwę interesujacej Cię bazy np. DPMAregister lub np. patenty, znaki towarowe.

Nazwa, zagadnienie Adres
Arbitration and Mediation Center - lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie. znaki towarowe, loga, trademarks www.wipo.int/amc
article 6ter godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji. www.wipo.int/ipdl
ASEAN Patentscope - wynalazki państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). patenty ipsearch.aseanip.org
BLAST - (Basic Local Alignment Search Tool) baza Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej USA służy do wyszukiwania podobieństw między sekwencjami biologicznymi. sekwencje biologiczne blast.ncbi.nlm.nih.gov
DEPATISnet - baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów. Zasięg bazy: aktualizacja danych .... patenty, wzory użytkowe depatisnet.dpma.de
DESIGNview - wzory zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach..., Polsce..., EUIPO, WIPO.. wzory przemysłowe www.tmdn.org
DOOR - baza produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych i czekających na rejestrację w Komisji Europejskiej, jako Chronione Oznaczenia Geograficzne (CHOG), Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP) oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS). oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia, gwarantowane tradycyjne pecjalności ec.europa.eu
DPMAregister - baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych. znaki towarowe register.dpma.de
E-Bacchus - rejestr nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych w UE (również tych które obowiązują poza UE, a są chronione w UE zgodnie z dwustronnymi umowami w sprawie handlu winem zawartymi między UE a krajami spoza UE) oraz określeń tradycyjnych chronionych w UE. oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia ec.europa.eu/agriculture
FREE PATENTS ONLINE - wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP. patenty www.freepatentsonline.com
Israel Patents Online - wyszukiwarka patentów i zgłoszeń IL. patenty israelpatents.justice.gov.il
LENS - zestaw narzędzi pozwalających wyszukiwać, analizować i udostępniać biologiczne sekwencje DNA, RNA i białek ujawnionych w patentach. Portal Cambia (non-profit organization). Analizy patentowe i wizualizacja danych. Wyszukiwanie publikacji naukowych (NPL). patenty www.lens.org/lens/
PATENTSCOPE - dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO). Platforma WIPO. patenty patentscope.wipo.int
SIS - ukraińska wyszukiwarka informacji o przedmiotach własności przemysłowej patenty, wzory użytkowe sis.nipo.gov.ua

1+
Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB w Małopolsce
25+
Ośrodków PATLIB w Polsce
38+
krajów należących do sieci PATLIB
300+
Ośrodków PATLIB w Europie

Nasza historia

Historia naszego Ośrodka sięga lat 50. To właśnie wtedy zostało zawarte porozumienie pomiedy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną w zakresie nieodpłatnego przekazywania do BG AGH polskich opisów patentowych. W 1992 r. podpisano z UPRP nową umowę, na mocy której powołano formalnie Ośrodek Informacji Patentowej, funkcjonujący w strukturach BG AGH. Dzięki zacieśnieniu współpracy z Urzędem znacznie poszerzone zostały możliwości świadczenia przez Bibliotekę usług w zakresie informacji patentowej. Oprócz przekazywanych przez UPRP, w dalszym ciągu nieodpłatnie polskich opisów patentowych, urzędowych biuletynów oraz innych wydawnictw, Ośrodek Informacji Patentowej zyskał dostęp do pierwszych pełnotekstowych baz danych serii ESPACE z dokumentacją międzynarodową, wydawanych wówczas na nośnikach CD/DVD. Biblioteka zobowiązana została do udzielania informacji patentowej nie tylko studentom i pracownikom AGH, ale także wszystkim zainteresowanym ochroną własności przemysłowej spoza środowiska Uczelni.

Wraz z przystąpieniem Polski do „Konwencji o udzieleniu patentów europejskich” zmianie uległ status istniejących w kraju ośrodków informacji patentowej. Stały się częścią sieci PATLIB, wspieranej przez Europejską Organizację Patentową (EPO), w skład której wchodzą narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz działające w tych krajach ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. OIP w BG AGH jest jednym z 25 ośrodków działających w Polsce. Podstawowym zadaniem ośrodków PATLB jest zapewnianie wszykim zainteresowanym dostępu do informacji patentowej oraz budowanie świadomości związanej z korzyściami płynącymi z prawnej ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. W związku ze wspomnianymi zmianami, w 2005 roku zawarto nową umowę o współpracy pomiędzy UPRP a AGH. Oprócz dotychczasowych zasad ośrodki otrzymały możliwość korzystania z programów wsparcia ze strony EPO, takich jak np. dostęp do patentowych baz danych, szkolenia dla pracowników oraz możliwość udziału w corocznej konferencji ośrodków PATLIB.

Na szczycie PATLIB w 2019 r. przedstawiciele ośrodków informacji patentowej z całej Europy przyjęli zestaw zaleceń — w dokumencie zwanym Porto Paper — mających na celu zwiększenie wsparcia EPO dla sieci PATLIB. W 2021 r. ogłoszono program PATLIB 2.0, mający dać impuls do poszerzenia zakresu usług świadczonych przez ośrodki inforamcji patentowej we wszystkich państwach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Ośrodek PATLIB w BG AGH bierze aktywny udział w inicjatywie PATLIB 2.0. Dostępne w BG AGH licencyjne źródła informacji patentowej jak Derwent Innovation czy Orbit Intelligence oraz świadczone usługi pozwoliły na zakwalifikowanie Ośrodka na poziomie Advanced.

Seminaria, konferencje, szkolenia, wykłady zorganizowane przy współudziale naszego Ośrodka

Gala wręczenia nagród w plebiscycie filmowym Wynalazczyni z pasją. Europejski Dzień Wynalazcy, 9.11.2023
Plebiscyt filmowy Wynalazczyni z pasją 2023
Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC), 29.03.2023
Gala wręczenia nagród w plebiscycie filmowym Wynalazca z pasją. Europejski Dzień Wynalazcy, 9.11.2022
×

2023

24.03.2023, Szkolenie w zakresie ochrony patentowej i polityki normalizacyjnej II rok studiów inżynierskich WILGiZ AGH w ramach zajęć czystsza produkcja i prawo ochrony środowiska - Biblioteka Główna AGH

29.03.2023, Szkolenie dla społeczności AGH
Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC), dr Piotr Godlewski (kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi)

26.04 2023, IP DAY 2023 w Bibliotece Głównej AGH

 • 26.04 - 31.10.2023 Plebiscyt filmowy "Wynalazczyni z pasją"

  11-12.05.2023, Konferencja PATLIB 2023- online.

 • wystąpienie A. Podrazik w panelu dyskusyjnym: "Customer discovery and solution Design - participants' key take aways".

  11.10.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  9.11.2023, Gala wręczenia nagród w plebiscycie na najlepszy film promujący wynalazek z AGH "Wynalazczyni z pasją"

  15.11.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  30.11.2023, Warsztaty patentowe dla studentów AGH, I rok studiów inżynierskich WGGiOŚ AGH w ramach przedmiotu Prawo i własność intelektualna - Biblioteka Główna AGH

  13.12.2023, Wyróżnienie w Konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, za cykle artykułów zatytułowanych nowaTOrskie poMYsły z AGH, wynalaZczynie AGH opublikowanych na Facebooku

  13.12.2023, Konferencja historyczna - 105 lat Urzędu Patentowego, wystąpienie nt. współpracy BG AGH z UPRP.

 • 2022

  26-28.04.2022, IP DAY 2022 w Bibliotece Głównej AGH

 • Dzień Otwartych Kancelarii
 • Wykład „Rola badań patentowych w kreowaniu innowacji”
 • Plebiscyt filmowy "Wynalazca z pasją"

  12-13.05.2021, Konferencja PATLIB 2022- online.

  9.11.2022, Gala wręczenia nagród w plebiscycie na najlepszy film promujący wynalazek z AGH "Wynalazca z pasją"

  8.12.2022, Wyróżnienie w Konkursie na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, za cykl artykułów zatytułowanych nowaTOrskie poMYsły z AGH, opublikowanych na Facebooku

 • 2020 - 2021

  18-19.05.2021, Konferencja PATLIB 2021- online.

  17.06.2021, Europejski Wynalazca Roku European Inventor Award 2021- online.

  2017

  06.09.2017, Szkolenie Orbit Intelligence training, Biblioteka Główna AGH.
  Materiały do pobrania: Training advanced search, ANALYSIS training.

  05.10.2017, Seminarium Introduction to EQE Training - Biblioteka Główna AGH.

  2015

  16.01.2015, Szkolenie The system for worldwide filing of patent applications procedura uzyskiwania ochrony patentowej za granicą, w trybie układu o współpracy patentowej PCT - Kraków, BG AGH.

  15.04.2015, Wykład "Unieważnienie patentu polskiego i patentu europejskiego, wywołującego skutki w Polsce" (Prowadzenie wykładu - europejski rzecznik patentowy - Andrzej Kacperski) - Kraków, BG AGH.

  17.06.2015, Warsztaty "Praktyczne aspekty prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich" - Kraków, BG AGH.

  20.10.2015, Szkolenie Redakcja opisu i zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego Kraków, BG AGH.

  2014

  08-09.05.2014, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekspertów IP EPO Patent Information Tools - workshop, Kraków, BG AGH.

  2012

  25.05.2012, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH Strategie prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych, Kraków AGH.

  2007

  25-26.09.2007, Warsztaty szkoleniowe w Krakowie Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej
  więcej...

  2006

  23.05.2006, Konferencja w Pradze PATLIBs serving innovation.

  20.11.2006, Seminarium w Krakowie Patenty i transfer technologii
  więcej...

  2005

  31.01.2005, Zawarcie nowej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Akademią Górniczo-Hutniczą. W następstwie podpisania umowy powołano do istnienia Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej funkcjonujący w strukturach Biblioteki Głównej AGH.

  17.09.2005, Zorganizowanie w Bibliotece Głównej AGH seminarium pt. Współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym;

  2004

  01.03.2004, Przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce.

  Lata 90-te

  Zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH przez Urząd Patentowy RP: polskich opisów patentowych, biuletynów, własnych wydawnictw UPRP i pełnotekstowych baz danych na CD: Espace-World, Espace-Access (A), Espace-Preces (30.07.1992 - umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną AGH, w strukturach Biblioteki umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej).

  Lata 50-te

  Porozumienie pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH polskich opisów patentowych.

  Nasze osiągnięcia

 • wystąpienie w panelu dyskusyjnym PATLIB 2023
 • wyróżnienie w konkursie UPRP na informację medialną
 • prelekcje na konferencji PATLIB 2.0
 • prowadzenie paneli dyskusyjnych na konferencji PATLIB 2019
 • udział w komitecie programowym PATLIB w latach 2018-2021
 • prowadzenie międzynarodowych warsztatów dla sieci PATLIB
 • Poradniki i broszury informacyjno-promocyjne

  Poniższe tytuły możesz otrzymać w naszym Ośrodku.

  Niektóre z nich dostępne są w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf na stronie UPRP w zakładce Publikacje bezpłatne

  • Broszury
  • Czym jest własność intelektualna?. 2018
  • Ochrona własności przemysłowej „w pigułce”. 2021
  • Własność intelektualna - książeczka przedsiębiorcy. 2018
  • Wynalazki w Twoim domu. 2018
  • Twój świat własności intelektualnej. 2018
  • Zgłaszanie przedmiotów własności przemysłowej. Przewodnik dla zgłaszających. 2020
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów
  • Poradniki
  • Chroń swój znak towarowy w Chinach. 2021
  • Get familiar with intellectual property. 2020
  • Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych. 2018
  • Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych. Poradnik dla przedsiębiorców. 2022
  • Klasyfikacja towarów i usług. 2021
  • Nowe rodzaje znaków towarowych. 2021
  • Ochrona wynalazków w Polsce. 2018
  • Ochrona wzorów użytkowych w Polsce. 2018
  • Ochrona znaków czarno-białych. 2021
  • Poradnik dla funkcjonariuszy straży gminnych, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej. Ujawnianie, ustalanie i tryb postępowania, w wypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej. 2020
  • Poradnik dla zgłaszających. Znaki towarowe i wzory przemysłowe. 2021
  • Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. 2021
  • Ujawnianie wzorów przemysłowych w Internecie. 2021
  • Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej. 2021
  • Własność intelektualna dla przedsiębiorcy. 2021
  • Znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym / pozbawione charakteru odróżniającego. 2021
  • Znaki trójwymiarowe (przestrzenne) zawierające elementy słowne lub graficzne. 2021
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów
  • Komiksy
  • W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej. 2020
  • Patenty. 2018
  • Znaki towarowe. 2018
  • Prawo autorskie. 2018
  • bezpłatnie

   do wyczerpania zapasów

  KONTAKT

  Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, II p., pok. 213

  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  Telefon: +48 126173217

  Email: patenty@bg.agh.edu.pl

  Zapraszamy

  poniedziałek - piątek - 8:00 - 15:00

  Rekomendujemy wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny

  Funkcjonowanie Biblioteki Głównej