Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

espacenetDział Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH
tel. 012 617 31 59
http://www.ctt.agh.edu.pl

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
tel. 012 617 32 17
http://patenty.bg.agh.edu.plWarsztaty - EPO Patent Information Tools - workshop, Biblioteka Główna AGH
W dniach 8 i 9 maja 2014 r. Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH oraz Centrum Transferu Technologii AGH zorganizowały warsztaty dotyczące prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) dostępnych on-line.
Warsztaty poprowadził dr Nigel Clarke, ekspert EPO kierujący zespołem Online Products and User Support. W czasie szkolenia przeprowadzono szereg strategii wyszukiwawczych w bazach Espacenet, European Patent Register oraz Common Citation Document.
W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób, przedstawicieli środowiska naukowego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz eksperci IP.

Prezentacje - dr Nigel Clarke:

- Espacenet Update April 2014
- European Patent Register and Register Alert - New features and improvements
- CCD The Common Citation Document (CCD) web application

Warsztaty były współfinansowane przez Europejski Urząd Patentowy w ramach programu Bilateral Co-operation Plan between the Patent Office of the Republic of Poland and the European Patent Office 2013-1015.


Dodatkowych informacji udzielają: Patrycja Rosół lub Agnieszka Podrazik.wstecz wstecz
Ostatnia aktualizacja -