Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH KrakówQpat

program warsztatów
galeria zdjęć


Dział Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH
tel. 012 617 31 59
http://www.ctt.agh.edu.pl

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
tel. 012 617 32 17
http://patenty.bg.agh.edu.pl
W dniu 25 maja 2012 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie odbyły się warsztaty dotyczące
strategii prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych
Spotkanie to zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii AGH oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH.

Uczestników szkolenia powitał Pan Tomasz Pyrć, Dyrektor CTT AGH, który zaprezentował strategie wspierania wynalazczości na uczelni oraz scharakteryzował rolę Centrum Transferu Technologii AGH.

Następnie Pani Patrycja Rosół, rzecznik patentowy CTT AGH, przedstawiła procedury związane z przygotowaniem zgłoszenia wynalazku - procesy wewnętrzne Działu Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH.

Głównym punktem spotkania była prezentacja bazy patentowej QPAT, dostępnej w Ośrodku Informacji Patentowej BG AGH. Pani Agnieszka Podrazik, Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BG AGH, przedstawiła strategie poszukiwania w patentowych bazach danych: bazie Urzędu Patentowego, wspomnianej już bazie QPAT oraz EPO Global Patent Index. Pobocznie, jednak nie odbiegając od tematu, opowiedziała o ofercie Ośrodka Informacji Patentowej, mieszczącego się w Bibliotece Głównej AGH.

Ostatnim, i bardzo ważnym, punktem warsztatów były ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu poszukiwań w wyżej wymienionych bazach. Poprowadziła je także Pani Agnieszka Podrazik, ale dodatkowo osoby, które chciały zapoznać się z możliwościami wyszukiwawczymi baz, mogły liczyć na fachową pomoc pracowników Ośrodka. Każdy z uczestników spotkania otrzymał także komplet materiałów pomocniczych na temat szeroko pojętej wynalazczości. Warsztaty zostały sfinansowane przez Europejski Urząd Patentowy w ramach porozumienia National Action Plan 2010-2012 oraz Bibliotekę Główną AGH.

Dodatkowych informacji udzielają: Patrycja Rosół lub Agnieszka Podrazik.
wstecz wstecz
Ostatnia aktualizacja -