OŇõrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak√≥w

Własność przemysłowa w farmacji - aktualne zagadnienia. Nazwy leków w reklamie


Osoby odpowiedzialne:


Organizatorzy:


marr
uprp
patlib agh


"Własność przemysłowa w farmacji - aktualne zagadnienia.
Nazwy leków w reklamie"

21.11.2008 - Hotel Andel's - Kraków, ul.Pawia 3Szkolenie ma na celu:

Szczegółową prezentację najważniejszych zagadnień dotyczących własności przemysłowej w farmacji. Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawy prawa patentowego i zagadnienia wyłączności danych rejestracyjnych, które rozgraniczają produkty innowacyjne od produktów generycznych. Szczegółowo zostaną przeanalizowane zagadnienia prawne dotyczące nazewnictwa  produktów leczniczych, które  nabierają znaczenia w związku z wytycznymi URPL w zakresie nazw leków oraz okresem przejściowym mijającym 31 grudnia 2008 r. na dostosowanie nazw leków do nowych wymagań. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę praktycznych przykładów wyboru i ochrony nazw leków. Podczas szkolenia zarezerwowana zostanie pula czasowa na dyskusje i pytania uczestników


Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Kadry Kierowniczej Firm Farmaceutycznych
  • Kierowników i pracowników działów rejestracji i informacji naukowej
  • Osób odpowiedzialnych za dopuszczenie produktów do obrotu
  • Osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
  • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktu leczniczego
  • Pracowników działu Badawczo-Rozwojowego
  • Pracowników działu Zapewnienia Jakości
  • Pracowników działu Kontroli Jakości

Warunki uczestnictwa:

Koszt szkolenia: 800 PLN brutto (Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad)

Zgłoszenie dokonać będzie można do 6 listopada 2008 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres szkolenia@marr.pl bądź faksem na numer telefonu (0-12) 617-66-66
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontakt z organizatorem:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Zarządzania Projektami i Programami
ul. Kordylewskiego 11
31-652 Kraków
tel.: (0-12) 617-66-81 (lub 19)


  wstecz wstecz


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -