Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Parę słów o nas:

odnośnik do naszych zadań odnośnik do naszych użytkowniów
odnośnik do zbiorów odnośnik do naszej historii


NASZE ZADANIA

Podstawowym celem Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej.

Cel ten realizowany jest poprzez następujące zadania:

 1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
 2. Świadczenie usług informacyjnych z zakresu informacji patentowej, dostarczającej kompleksowej wiedzy o: rozwiązaniach zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach na które zostały udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym chronionych rozwiązań, aktach normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym.
 3. Współpracę w ramach sieci PATLIB z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, EPO, Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej.
 4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie dostarczania przedsiębiorcom informacji i wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.
 5. Prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym z zakresu ochrony własności przemysłowej.
 6. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu informacji patentowej organizowanych przez EPO, Urząd Patentowy RP i inne instytucje.
Ośrodek świadczy usługi informacyjne obejmujące:
 • udostępnianie dokumentacji patentowej wszystkim zainteresowanym;
 • wyszukiwanie literatury patentowej w dostępnych źródłach papierowych i elektronicznych;
 • kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej;
 • prowadzenie poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych;
 • udzielanie wstępnej informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym oraz podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów AGH z zakresu wyszukiwania literatury patentowej w bazach danych oraz organizowanie zajęć dla innych zainteresowanych grup użytkowników;
 • opracowywanie kwerend telefonicznych i e-mailowych (m.in. przesyłanie drogą elektroniczną pełnych tekstów opisów patentowych, systematyczne sporządzanie bibliograficznych zestawień tematycznych literatury patentowej dla pracownika Uczelni);
 • opracowywanie materiałów informacyjnych wspomagających wyszukiwanie (instrukcje do poszczególnych baz danych, ulotki z adresami internetowymi najbardziej wartościowych źródeł internetowych).


NASI UŻYTKOWNICY

Działalność Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych informacją patentową. Do grona użytkowników Ośrodka należą: studenci i pracownicy AGH, studenci i pracownicy środowiska akademickiego Krakowa, rzecznicy patentowi, wynalazcy i twórcy, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.
Wszystkie materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu. Do dyspozycji użytkowników są: 24 miejsca czytelnicze, 4 stanowiska komputerowe.ZBIORY NA NOŚNIKU PAPIEROWYM

Ośrodek gromadzi i udostępnia:

 • polskie opisy patentowe od 1924 do 2015 roku (od 2016 - wersja elektroniczna)
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP: Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP), Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), Międzynarodową Klasyfikację Patentową (MKP), Międzynarodową Klasyfikację Towarów i Usług (Klasyfikację Nicejską), Międzynarodową Klasyfikację Elementów Obrazowych Znaków (Klasyfikację Wiedeńską), Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych, Raporty Roczne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
 • wydawnictwa EPO,
 • literaturę fachową związaną z wynalazczością,
 • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.


do góry
HISTORIA

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie współpracuje z Urzędem Patentowym RP nieprzerwanie od 1924 roku. Do najważniejszych etapów tej współpracy należą:

 1. Lata 50-te, porozumienie pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH polskich opisów patentowych.
 2. Lata 90-te, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie nieodpłatnego przekazywania BG AGH przez Urząd Patentowy RP: polskich opisów patentowych, biuletynów, własnych wydawnictw UPRP i pełnotekstowych baz danych na CD: Espace-World, Espace-Access (A), Espace-Preces (30.07.1992 - umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Biblioteką Główną AGH, w strukturach Biblioteki umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej).
 3. 01.03.2004, przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce.
 4. 31.01.2005, zawarcie nowej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Akademią  Górniczo-Hutniczą. W następstwie podpisania umowy powołano do istnienia Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej funkcjonujący w strukturach Biblioteki Głównej AGH.
 5. 17.09.2005, zorganizowanie w Bibliotece Głównej AGH seminarium pt. "Współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym".
 6. 23.05.2006, Konferencja w Pradze "PATLIBs serving innovation".
 7. 20.11.2006, Seminarium w Krakowie "Patenty i transfer technologii" więcej...
 8. 25-26.09.2007, Warsztaty szkoleniowe w Krakowie "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej" więcej...
 9. 21.11.2008, Szkolenie w Krakowie "Własność przemysłowa w farmacji - aktualne zagadnienia. Nazwy leków w reklamie" więcej...
 10. 25.05.2012, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH - Strategie prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych - Kraków AGH.
 11. 08-09.05.2014, Bezpłatne warsztaty dla pracowników AGH, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekspertów IP - EPO Patent Information Tools - workshop - Kraków, BG AGH.
 12. 16.01.2015, Szkolenie The system for worldwide filing of patent applications - procedura uzyskiwania ochrony patentowej za granicą, w trybie układu o współpracy patentowej PCT - Kraków, BG AGH.
 13. 15.04.2015, Wykład "Unieważnienie patentu polskiego i patentu europejskiego, wywołującego skutki w Polsce" (Prowadzenie wykładu - europejski rzecznik patentowy - Andrzej Kacperski) - Kraków, BG AGH.
 14. 17.06.2015, Warsztaty "Praktyczne aspekty prowadzenia poszukiwań w patentowych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich" - Kraków, BG AGH.
 15. 20.10.2015, Szkolenie Redakcja opisu i zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego - Kraków, BG AGH.
 16. 01-02.06.2016. Warsztaty Jak przeprowadzić wyszukiwania w patentowych bazach danych za pomocą narzędzi EPO?, Kraków BG AGH.
  Materiały do pobrania: Program szkolenia, Espacenet.pdf, EPO Register.pdf, CCD.pdf
 17. 06.06.2016, Szkolenie EPO vs. USPTO - różnice w procedurze patentowej - Kraków, BG AGH.
  Materiały do pobrania: Program szkolenia, After Final Options.pdf, Patentable Subject Matter US.pdf
 18. 08.12.2016, Warsztaty ESPACENET USER DAY - Kraków, BG AGH.
  Materiały do pobrania: Program szkolenia
 19. 15.12.2016, Seminarium Introduction to EQE Training; Program szkolenia - Biblioteka Główna AGH.
  Materiały do pobrania:
  European Qualifying Examination - Introduction Seminar
  Materials, Tools and On-line Training for the EQE exam offered by EPO and other organisations
 20. 06.09.2017, Szkolenie Orbit Intelligence training - Biblioteka Główna AGH.
  Materiały do pobrania: Training advanced search, ANALYSIS training
 21. 05.10.2017, Seminarium Introduction to EQE Training - Biblioteka Główna AGH.
  Materiały do pobrania: Program szkolenia
 22. 26.02.2018, Wykład RODO, czyli nowe zasady ochrony danych osobowych w działalności rzeczników patentowych - jak się przygotować? - Biblioteka Główna AGH.
 23. 12.04.2018, Szkolenie Wynalazki biotechnologiczne - aspekty praktyczne; Program szkolenia - Biblioteka Główna AGH. Zdjęcia z seminarium
  Materiały do pobrania:
  Szczególne zasady ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych
  W poszukiwaniu (opatentowanych?) sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów
 24. 06.06.2018, Seminarium Patentowanie wynalazków - procedury zagraniczne - Biblioteka Główna AGH.
  Zdjęcia z seminarium
 25. 13.09.2018, Szkolenie Praktyczne aspekty ochrony patentowej programów komputerowych - Biblioteka Główna AGH. Program szkolenia
  Zdjęcia z seminarium
 26. 05-06.10.2018, Seminarium Ochrona patentowa w międzynarodowej procedurze PCT - Biblioteka Główna AGH. Program szkolenia
  Zdjęcia z seminarium
 27. 29.03.2019, Wykład Znaki towarowe UE. Wybrane zagadnienia proceduralne przed EUIPO przy formułowaniu wniosków o wygaszenie - Biblioteka Główna AGH.
 28. 26.04.2019, IP DAY Sięgaj po złoto. Światowy Dzień Własności Intelektualnej - Biblioteka Główna AGH.
 29. 30.09.2019, Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji - Biblioteka Główna AGH.
 30. 18-19.05.2021, Konferencja PATLIB 2021
 31. 17.06.2021, European Inventor Award 2021.


ikonka galeria wystawNasze wystawy...
ikonka naszych publikacjiNasze publikacje...do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -