Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków
odnośnik do baz danych odnośnik do organizacji odnośnik do rzeczników patentowych
odnośnik do serwisów, portali odnośnik do finansowania odnośnik do innych adresówBazy danych - układ alfabetyczny

Objaśnienia: źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
Nazwa e-źródła: Zawartość
Arbitration and Mediation Center Lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie. źródło ogólnodostępne
article 6ter Godła państwowe oraz emblematy, nazwy, skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji. źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe
ASEAN Patentscope Wynalazki państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe
BLAST narzędzie BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej USA służy do wyszukiwania podobieństw między sekwencjami biologicznymi.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe
DEPATISNET Baza Niemieckiego Urzędu Patentowego zapewnia dostęp do niemieckiej dokumentacji patentowej (patenty i wzory użytkowe), dokumentacji międzynarodowej, oraz kolekcji krajowych, w tym także polskiej. Wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
Design View Wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach..., Polsce..., EUIPO, WIPO. źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne
DOOR Baza produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych i czekających na rejestrację w Komisji Europejskiej, jako Chronione Oznaczenia Geograficzne (CHOG), Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP) oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS).
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne
DPMAregister Baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
E-Bacchus Rejestr nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych w UE (również tych które obowiązują poza UE, a są chronione w UE zgodnie z dwustronnymi umowami w sprawie handlu winem zawartymi między UE a krajami spoza UE) oraz określeń tradycyjnych chronionych w UE.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne
EPO Espacenet Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...

ikonka konferencji Materiały konferencyjne (czerwiec 2016):
- Espacenet
- Common Citation Document
        - EPO Register
        więcej...
informacja o źródle źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
EPO GLOBAL PATENT INDEX Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA... więcej...
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe
EPO PATSTAT Patent statistics informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne
eSearch plus Baza znaków towarowych Wspólnoty Europejskiej. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
E-Spirit Drinks Baza oznaczeń geograficznych chronionych w UE dla napojów spirytusowych.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne
freepatentsonline Wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP. źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
Global Brand Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
Global Design Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
Google Patent Search Google Patents obejmuje ponad 120 milionów dokumentów patentowych z ponad 100 urzędów patentowych z całego świata, oraz wiele innych dokumentów technicznych indeksowanych w Google Scholar oraz Google Books. źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe
Hague Express Wzory przemysłowe zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych.
źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
inPASS Indyjskie patenty źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.
informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
J-PlatPat Japońskie patenty i wzory użytkowe.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
KIPRIS Koreańskie patenty i wzory użytkowe.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
LENS PATSEQ Zestaw narzędzi pozwalających wyszukiwać, analizować i udostępniać biologiczne sekwencje DNA, RNA i białek ujawnionych w patentach.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
Lisbon Express Zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Pozrozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne
oriGIn Katalog oznaczeń geograficznych towarów przemysłowych oraz produktów rolno-spożywczych z całego świata. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne
ORBIT Wynalazki (patenty, wzory użytkowe) z ponad 70 urzędów patentowych z całego świata: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Polska, Szwecja, USA... więcej...
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...

ikonka słowniczka  słowniczek angielsko-polski

ikonka konferencji Materiały konferencyjne (wrzesień 2017):
- Training advanced search
- ANALYSIS training
        więcej...
informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
PATENTSCOPE Umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO). Baza oferuje kilka dodatkowych funkcji:
- funkcję graficznego przedstawienie wyników wyszukiwania wg lat publikacji, zgłaszającego, kraju oraz podklas MKP więcej...
- funkcję RSS (Really Simple Syndication) więcej...
Zasięg bazy: aktualizacja danych (zgłoszenia PCT), (zgłoszenia PCT w fazach krajowych).
źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
SIPO Chińskie patenty i wzory użytkowe.
źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
TIPO Tajwańskie patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
TMView Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
informacja o źródle źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
USPTO Amerykańskie wynalazki (patenty) i znaki towarowe. United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.
Do przeglądania dokumentów konieczne jest zainstalowanie Alterna TIFF plug-in ze strony www.alternatiff.com
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe
Web of Science (Derwent Innovations Index) Baza interdyscyplinarna zawierająca indeksy cytowań bibliograficznych. W ramach licencji krajowej (pakiet Citation Connection) w zakładce "All Databases" jest dostępna m.in. bibliograficzno-abstraktowa baza patentowa Derwent Innovations Index. informacja o źródle źródło licencyjne źródło bibliograficzno-abstraktowe
WIPO Lex Baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zawierająca, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej, m.in. teksty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, traktatów poszczególnych państw członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO... więcej... źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe

do góry

Organizacje związane z wynalazczością

World Intellectual Property Organization Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Wyszehradzki Instytut Patentowy Międzyrządowa organizacja działająca na rzecz współpracy patentowej założona przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4).
Ulotka informacyjna (źródło: www.uprp.pl)
European Patent Office Na stronie m.in. przydatny serwis Useful links. A collection of links to patent-related information and services on the internet poświęcony informacji patentowej w internecie, zawiera linki do narodowych urzędów patentowych i innych organizacji związanych z wynalazczością, teksty klasyfikacji patentowych i aktów prawnych, linki do wszystkich dostępnych poprzez Internet baz danych, do komercyjnych dostawców informacji patentowej i wiele innych.
European Union Intellectual Property Office (Trade Marks and Designs) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM) z dniem 23 marca 2016 r. zmienił nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office - EUIPO.
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Strona zawiera tabele opłat w postępowaniu przed UPRP, formularze zgłoszeń, teksty klasyfikacji, źródła aktów prawnych, łącza do regionalnych ośrodków inf. patentowej, do narodowych urzędów patentowych i innych organizacji związanych z wynalazczością, łącza do większości dostępnych w Internecie patentowych baz danych oraz komercyjnych dostawców informacji patentowej.
United States Patent and Trademark Office Urząd Patentowy USA
Directory of Intellectual Property Offices Lista krajowych i regionalnych urzędów do spraw własności intelektualnej

do góry

Rzecznicy patentowi

European Patent Office Strona zawiera aktualną listę europejskich rzeczników patentowych.
Polska Izba Rzeczników Patentowych Strona Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, zawiera m.in. adresy kancelarii rzecznikowskich.
Lista rzeczników patentowych i aplikantów Strona zawiera aktualną listę rzeczników patentowych i aplikantów.
Kancelarie patentowe wg okręgów Spisy kancelarii patentowych według okręgów: Mazowieckiego, Śląskiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego...

do góry

Serwisy, Portale

European IPR Helpdesk Wsparcie w zakresie prawa własności intelektualnej.
Organization for an International Geographical Indications Network źródło informacji o oznaczeniach geograficznych, m.in. ochrony prawnej, kontroli jakości, marketingu, zrównoważonego rozwoju.
IP Marketplace Platforma ofert zakupu lub sprzedaży praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe.
Patent Information Users Group The International Society for Patent Information
Portal Promocji Eksportu Centrum obsługi inwestorów i eksporterów.

do góry

Centra Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii AGH CTT AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu CITTRU - Uniwersytet Jagielloński
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska CTT PK - Politechnika Krakowska

do góry

źródła finansowania

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Wspiera budowę innowacyjnej gospodarki i dąży do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju polskiego przemysłu.
Fundusze Europejskie W okresie finansowania 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.
Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce.
Lean in STEM Program Lean in STEM (Science, Technology, Engineering & Math) wspiera rozwój karier kobiecych (studentek i absolwentek uczelni technicznych) w branży technologicznej i w nauce.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR dofinansowuje wiele programów i projektów ukierunkowanych na wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny oraz wzrost eksportu.
Polski Fundusz Rozwoju Zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski.

do góry

Inne przydatne adresy

GUS Główny Urząd Statystyczny
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Organizacja zrzeszająca producentów produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Organizacja zrzeszająca twórców techniki oraz osoby działające na rzecz rozwoju wynalazczości.
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2011-2020

do góry

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -