Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Znaki towarowe - materiały szkoleniowe


ikonka konferencji

 • Seminarium regionalne Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej
  Kraków, 6 kwietnia 2017.
  - "Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej" ikonka pdf

 • Międzynarodowa konferencja "Wartości niematerialne i prawne jako niedoceniana wartość na uczelni
  i w firmie. Wycena własności intelektualnej"
  Kraków, 29 lutego 2008
  - "Dobór wyceny znaku towarowego (marki)" ikonka ppt ikonka pdf

 • Warsztaty Szkoleniowe "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej"
  Kraków, 25-26 września 2007
  - "What is a Trademark" ikonka ppt ikonka pdf
  - "Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP" ikonka ppt ikonka pdf
  - "Znaki towarowe. Wyszukiwanie w bazach - warsztaty szkoleniowe" ikonka ppt ikonka pdf© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -