Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Znaki towarowe - gdzie i jak szukaćikonka baz danych
Objaśnienia: źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
Nazwa e-źródła: Zawartość
Arbitration and Mediation Center Lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie. źródło ogólnodostępne
DPMAregister Baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
eSearch plus Baza znaków towarowych Wspólnoty Europejskiej. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
Global Brand Database Baza znaków towarowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP. informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
IP Lib Wietnamskie patenty, wzory użytkowe oraz znaki towarowe. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
TMView Bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
informacja o źródle źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
WIPO Lex Baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zawierająca, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej, m.in. teksty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, traktatów poszczególnych państw członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO... więcej... źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -