Polski English
OŇõrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak√≥w

Znaki towarowe - akty prawne


ikonka aktów prawnych

Sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. Nr 115, poz. 998) zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 911) więcej...


Zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych po 15 kwietnia 2016 roku (źródło: UPRP)

Nowa unijna dyrektywa o znakach towarowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r... wchodzi w życie w całej UE w dniu 23 marca 2016 r.
Komunikat prasowy z dnia 24.12.2015 r.
  • Urządu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office - EUIPO).
  • Zmiana terminu "wspólnotowy znak towarowy" na "znak towarowy Unii Europejskiej". Wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
  • Zmiana opłat pobieranych przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych.
Z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie zmiany w trzech głównych obszarach:
źródło: EUIPO - EU trade mark regulation

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -