Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Znaki towarowe - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o znakach towarowych

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH
(źródło: https://www.uprp.pl)

Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi ochronę przez zagwarantowanie wyłączności używania go w celu identyfikacji towarów lub usług bądź zezwolenia na używanie go przez inne osoby.

Ochrona znaku towarowego zwykle trwa 10 lat, może być jednak ciągle odnawiana.

ikonka schematu procedur zgłoszeniowychProcedura rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych przez Urząd Patentowy RP
(źródło: UPRP Raport Roczny 2016)

Przykłady polskich znaków towarowych:
ikonka przykładu100 LAT AGH (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 12/2018)
ikonka przykładuKNOWLEDGE PASSION BOND (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 12/2018)
ikonka przykładuWIEDZA PASJA WIĘŹ (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 12/2018)
ikonka przykładuPOJEZIERZE TARNOWSKIE (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego nr 10/2018)
ikonka przykładuAGH (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 4/2012)


ikonka konferencji
Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej (kwiecień 2017)


więcej...

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -