Polski English
O┼Ťrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak├│w

Wzory użytkowe - co jest czym na opisie wzoru użytkowego


ikonka co jest czym na opisie wzoru użytkowego

Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów wzorów użytkowych (według normy WIPO ST. 9):

(11) - numer prawa ochronnego
(21) - numer zgłoszenia wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wzoru użytkowego
(23) - data pierwszeństwa z wystawienia wzoru użytkowego na wystawie i nazwa wystawy
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia
         zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
(41) - data ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
(54) - tytuł wzoru użytkowego
(62) - numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
(72) - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego
(73) - nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z prawa ochronnego oraz miejsce zamieszkania lub siedziba
         i w nawiasie kod kraju
(76) - nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z prawa ochronnego oraz miejsce zamieszkania
         lub siedziba i w nawiasie kod kraju
(86) - data i numer zgłoszenia międzynarodowego
(87) - data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
(93) - numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym          prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał
(94) - data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
(95) - oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego          dodatkowym prawem ochronnym

Kody rodzaju dokumentu (literowo-cyfrowe kody identyfikujące, wg normy WIPO ST. 16):

(U1) - opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego
(Y1) - opis ochronny wzoru użytkowego
(U3) - opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego/na prawo ochronne dodatkowe
(Y3) - opis ochronny wzoru użytkowego/dla prawa ochronnego dodatkowego


ikonka klasyfikacjiPrzykład opisu wzoru użytkowego: pełny tekst

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -