Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Wzory użytkowe - klasyfikacja patentowa


ikonka klasyfikacji

Do klasyfikowania opisów wzorów użytkowych służy Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
Kompletny symbol klasyfikacyjny stanowi połączenie symboli
działu, klasy, podklasy i grupy głównej lub podgrupy
 np.: E21B 43/00 lub 43/20

 E - dział, 21 - klasa, B - podklasa, (43/00 - grupa główna, 43/20 - podgrupa) - grupaStruktura hierarchiczna i zakres zagadnień objętych symbolem E21B 43/00 lub 43/20:
E - BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E21 - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; GÓRNICTWO
E21B - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ, GAZU, WODY, MATERIAŁÓW ROZPUSZCZALNYCH LUB STAPIALNYCH LUB SZLAMU MINERALNEGO Z GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH
E21B 43/00 - Urządzenia lub sposoby uzyskiwania ropy, gazu, wody, materiałów rozpuszczalnych lub roztapialnych lub szlamu z odwiertów głębokich
E21B 43/00 lub 43/20 - Wypieranie za pomocą wody
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -