Polski English
Patent Information Centre

Industrial designs - general information

ikonka do wstępnych informacji o patentach introduction
ikonka aktów prawnych IP legislations
ikonka klasyfikacji industrial designs classification
ikonka co jest czym na opisie patentowym how to read an industrial designs
ikonka baz danych where and how to look
ikonka konferencji conference proceedings
ikonka do literatury specialist literature

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -