Polski English
OŇõrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak√≥w

Wzory przemysłowe - literatura fachowa


ikonka do literatury
Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych  Tytuł: Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych.
          Studium prawnoporównawcze
 Autor: Kinga Wernicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2018
 ISBN: 978-83-65470-50-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/61
 sygnatura: II 263802

Własność intelektualna w przedsiębiorstwie  Tytuł: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
 Autor: Aleksandra Nowak-Gruca
 Wydawnictwo: ODDK
 Miejsce wydania: Gdańsk
 Rok wydania: 2018
 ISBN: 978-83-7804-391-1
 sygnatura miejsca: ozs 779/60
 sygnatura: II 263653

Czy wzór przemysłowy, który nie został zarejestrowany jest chroniony?  Tytuł: Czy wzór przemysłowy, który nie został zarejestrowany jest chroniony?
 Autor: Anna Tischner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-17-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/25
 sygnatura: II 259949

Kumulacja i kolizja ochrony wzoru wspólnotowego oraz krajowej ochrony prawno-autorskiej  Tytuł: Kumulacja i kolizja ochrony wzoru wspólnotowego oraz krajowej ochrony
          prawno-autorskiej
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-41-5
 sygnatura miejsca: ozs 779/24
 sygnatura: II 259947

Jaki wytwór może być objęty ochroną jako wzór użytkowy i/lub jako wzór przemysłowy?  Tytuł: Jaki wytwór może być objęty ochroną jako wzór użytkowy i/lub jako wzór przemysłowy?
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-42-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/23
 sygnatura: II 259943

Kiedy wytwór może być chroniony jako wzór użytkowy lub jako wzór przemysłowy?  Tytuł: Kiedy wytwór może być chroniony jako wzór użytkowy lub jako wzór przemysłowy?
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-40-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/22
 sygnatura: II 259945

Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych  Tytuł: Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych (w świetle prawa unijnego oraz
          judykatury OHIM)
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-07-1
 sygnatura miejsca: ozs 779/21
 sygnatura: II 259889

Stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego  Tytuł: Stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego w świetle ważnych orzeczeń Trybunału
          Sprawiedliwości UE (case study)
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-08-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/20
 sygnatura: II 259891

Podstawy unieważnienia wzoru przemysłowego na gruncie prawa polskiego  Tytuł: Podstawy unieważnienia wzoru przemysłowego na gruncie prawa polskiego
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-06-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/19
 sygnatura: II 259887

Ochrona wzorów przemysłowych  Tytuł: Ochrona wzorów przemysłowych - zagadnienia wybrane
 Autor: Małgorzata Barankiewicz [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-58-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/18
 sygnatura: II 259818

więcej...© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -