Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Wzory przemysłowe - gdzie i jak szukaćikonka baz danych
Objaśnienia: źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
Nazwa e-źródła: Zawartość
Design View Wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach..., Polsce..., EUIPO, WIPO. źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne
eSearch plus Baza wzorów przemysłowych Wspólnoty Europejskiej. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
Global Design Database Baza wzorów przemysłowych poszczególnych urzędów patentowych WIPO. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
Hague Express Wzory przemysłowe zarejestrowane w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych.
źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło bibliograficzne
InPro Badania Baza zawiera informacje na temat polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Aktualizowana jest na bieżąco, a wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP. informacja o źródle źródło licencyjne o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
REGISTER PLUS Polskie wzory przemysłowe, zdobnicze.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...
źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
TIPO Tajwańskie patenty, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych Polskie wynalazki (patenty, wzory użytkowe), znaki towarowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.
Zasięg bazy: aktualizacja danych ...

Materiały konferencyjne (wrzesień 2007):
- Wyszukiwanie w bazach - warsztaty szkoleniowe
więcej...
informacja o źródle źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne
WIPO Lex Baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zawierająca, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej, m.in. teksty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, traktatów poszczególnych państw członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO... więcej... źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -