Polski English
O┼Ťrodek Informacji Patentowej BG AGH Krak├│w

Wzory przemysłowe - co jest czym na opisie wzoru przemysłowego


ikonka co jest czym na na opisie wzoru przemysłowego

W procedurze krajowej udzielenie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji. Podlega ono także wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych oraz zostaje ogłoszone w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

W procedurze regionalnej zgłoszony wzór zostanie zarejestrowany i udostępniony w bazie EUIPO oraz opublikowany w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych. Po pełnej publikacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego świadectwo rejestracji zostanie opublikowane w internecie.

Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów wzorów przemysłowych (według normy WIPO ST. 80):
(11) - numer rejestracji
(21) - numer zgłoszenia
(22) - data zgłoszenia
(30) - pierwszeństwo
(51) - symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) - określenie przedmiotu wzoru
(55) - rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) - imię i nazwisko twórcy
(73) - nazwisko i imię bądź nazwa uprawnionego
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -