Polski English
Patent Information Centre

Topography of an integrated circuits - conference proceedings


ikonka konferencji

  • Warsztaty Szkoleniowe "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej"
    Kraków, 25-26 września 2007

    - "Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych - podstawowe informacje" (ppt, pdf)© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -