Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Topografie układów scalonych - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o patentach

Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Topografię uważa się za oryginalną jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania.

Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym RP, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.Przykłady polskich topografii układów scalonych:
ikonka przykładuPiezorezystywny czujnik przyspieszenia - nr 3, Pojemnościowy czujnik przyspieszenia - nr 4 (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 22/2000)
ikonka przykładuMODUŁ MLD-1 - nr 9 (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 5/2009)
ikonka przykładuNiskoszumowy, szerokopasmowy przedwzmacniacz sygnałów niskonapięciowych, głównie pochodzących od piezoelektrycznych przetworników emisji akustycznej AE-PREAMP-V01 - nr 11, Szerokopasmowy wzmacniacz pomiarowy AE-AMP-V01 - nr 12 (źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 7/2012)

ikonka konferencji - Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych (wrzesień 2007)


więcej...
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -