czarne na białym białe na czarnym czarne na żółtym żółte na czarnym
Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej

Projekt IPeuropAware

IPeuropAware

Popularyzacja zasad ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz egzekwowanie nabytych praw wyłącznych wśród MSP

Projekt IPeuropAware łączy dwie ogólnoeuropejskie inicjatywy:

  • Portal internetowy zawierający informacje o usługach świadczonych przez krajowe urzędy patentowe;
  • IPR-Helpdesk - infolinię i szkolenia dla obecnych i przyszłych uczestników projektów realizowanych w ramach finansowanego przez Komisję Europejską Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.


Materiały promocyjne:

  • Katalog Instytucji/Narzędzi wsparcia w dziedzinie własności intelektualnej w Polsce - kataloginstytucji.xls

W związku z realizacją ogólnoeuropejskiego projektu IPeuropAware Urząd Patentowy RP udostępnia na swojej stronie internetowej:
-Przewodniki Własność intelektualna - narzędzie biznesowe dla MSP dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego, meblarskiego, obuwniczego oraz skórzanego
-Poradnik wynalazcy .  Procedury  zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym.IPeuropAware         IPRHelpdesk          Cippie


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -