Polski English
Patent Information Centre

Patents - general information

introduction introduction
ikonka aktów prawnych IP legislations
ikonka klasyfikacji patent classification
ikonka co jest czym na opisie patentowym how to read a patent
ikonka baz danych where and how to look
ikonka konferencji conference proceedings
ikonka do literatury specialist literature

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -