Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Patenty - klasyfikacja patentowa


ikonka klasyfikacji

Klasyfikacja patentowa systematyzuje rozwiązania techniczne (wynalazków) w poszczególnych dziedzinach.

 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - MKP
  Organizacją odpowiedzialną za system Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP, ang. IPC) jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Z MKP korzystają urzędy patentowe na całym świecie, które precyzyjnie klasyfikują rozwiązania techniczne opisane w dokumentach patentowych za pomocą odpowiednich kombinacji liter i cyfr - symboli klasyfikacji (np. E21B 43/00). Obecnie na pierwszej stronie wszystkich dokumentów patentowych podaje się co najmniej jeden symbol MKP.
  Ostatnio do systemu MKP wprowadzono znaczne zmiany.
  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej prezentacji Reforma IPC 8
  lub w specjalnych serwisach WIPO i EPO
 • Klasyfikacja Europejska - ECLA - wewnętrzny system klasyfikacyjny Europejskiego Urzędu Patentowego
  System ECLA to rozszerzona wersja MKP oparta na tej samej filozofii - zależności w ramach klas, grup oraz podgrup.
 • Cooperative Patent Classification (CPC) - wspólna Klasyfikacja Patentowa EPO oraz USPTO.
  Jest rozszerzeniem klasyfikacji ECLA, używanej do tej pory przez EPO. Zbudowana jest na schemacie MKP, zawiera około 250 000 haseł w porównaniu do 77 000 haseł w MKP i 160 000 w ECLA. Symbole CPC stosowane są w bazach danych, nie są natomiast zamieszczane na samych dokumentach patentowych. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
 • United States Patent Classification (USPC) - Amerykańska Klasyfikacja Patentowa
 • FI (Classification) - Japońska Klasyfikacja Patentowa

okładka wydania ósmej edycji MKPDział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport
Dział C - Chemia; Metalurgia
Dział D - Włókiennictwo; Papiernictwo
Dział E - Budownictwo; Górnictwo
Dział F - Budowa maszyn, Oświetlenie, Ogrzewanie,
            Uzbrojenie, Technika minerska

Dział G - Fizyka
Dział H - Elektrotechnika

więcej o MKP...


pozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 543/1-9)Symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
Kompletny symbol klasyfikacyjny stanowi połączenie symboli
działu, klasy, podklasy i grupy głównej lub podgrupy
 np.: E21B 43/00 lub 43/20

 E - dział, 21 - klasa, B - podklasa, (43/00 - grupa główna, 43/20 - podgrupa) - grupaStruktura hierarchiczna i zakres zagadnień objętych symbolem E21B 43/00 lub 43/20:
E - BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E21 - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; GÓRNICTWO
E21B - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ, GAZU, WODY, MATERIAŁÓW ROZPUSZCZALNYCH LUB STAPIALNYCH LUB SZLAMU MINERALNEGO Z GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH
E21B 43/00 - Urządzenia lub sposoby uzyskiwania ropy, gazu, wody, materiałów rozpuszczalnych lub roztapialnych lub szlamu z odwiertów głębokich
E21B 43/00 lub 43/20 - Wypieranie za pomocą wody

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -