Polski English
Patent Information Centre

Patents - IP legislations


ikonka aktów prawnych

more...book cover Law of June 30, 2000 on Industrial Property
    Act of June 30, 2000 on Industrial Property Law
    (published in Journal of Laws of 21 May 2001, No 49, item 508)
in our collection (ozs 717)

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -