Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Patenty - akty prawne


ikonka aktów prawnych

Sprawy dotyczące ochrony prawnej wynalazków reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz.286) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków (Dz.U. Nr 102, poz. 1119) zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 910) więcej...

ikonka słowniczkaWykaz terminów angielsko-polskich z zakresu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej występujących m.in. w patentowych bazach danych

Literatura dostępna w naszych zbiorach:

okładka książki Prawo własności przemysłowej pod red. Arkadiusza Michalaka
 Tytuł: Prawo własności przemysłowej
 Autor: red. Arkadiusz Michalak
 Wydawnictwo: Wydawnictwo C. H. Beck
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-255-8065-0
 sygnatura miejsca: ozs 749/8
 sygnatura: II 260796


okładka książki Prawo własności przemysłowej opracowanej przez Halinę Sychowską  Tytuł: Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.). Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-65470-41-6
 sygnatura miejsca: ozs 749/10
 sygnatura: II 260806

Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy  Tytuł: Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności
          przemysłowej
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2017
 ISBN: 978-83-65470-46-1
 sygnatura miejsca: ozs 749/12
 sygnatura: II 262243

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -