Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Patenty - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o patentach

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Patenty chronią wynalazki i zapewniają prawa wyłączne właścicielowi patentu, co oznacza, że opatentowany wynalazek nie może być wytwarzany, używany, dystrybuowany lub sprzedawany bez zezwolenia właściciela patentu. Patenty udzielane są zwykle na okres 20 lat. Z chwilą gdy patent wygaśnie, ochrona wynalazku ustaje, przez co staje się on domeną publiczną i zostaje udostępniony do użytku komercyjnego oraz eksploatacji przez osoby inne niż te, którym patent przysługiwał.

ikonka schematu procedur zgłoszeniowychProcedura rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
(źródło: UPRP Raport Roczny 2016)

Przykłady polskich wynalazków:
ikonka przykładuPierścienie do zespalania jelit, PL 229118 B1
ikonka przykładuSystem i sposób wykrywania położenia palców w celu dekodowania alfabetu migowego, PL 419405 A1
ikonka przykładuSposób i urządzenie do podawania tworzywa drukującego do drukarek 3D, PL 227667 B1
ikonka przykładuSposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek, PL 219076 B1

Patenty nie tylko gwarantują ochronę, lecz również zachęcają wynalazców do pracy innowacyjnej, zarówno przez możliwość publicznego przedstawienia twórcy wynalazku oraz zapewnienie potencjalnej możliwości uzyskania za niego wynagrodzenia. Nowe rozwiązania służą jako cenne źródło poznania dla innych badaczy i innowatorów, wzbogacając jednocześnie ogólnoświatową wiedzę techniczną.więcej...
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -