Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków

Oznaczenia geograficzne - gdzie i jak szukać


ikonka baz danych
Objaśnienia: źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło polskojęzyczne
informacja o źródle
źródło licencyjne
źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne
Nazwa e-źródła: Zawartość
DOOR Baza produktów rolno-spożywczych zarejestrowanych i czekających na rejestrację w Komisji Europejskiej, jako Chronione Oznaczenia Geograficzne (CHOG), Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP) oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS).
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne
E-Bacchus Rejestr nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych w UE (również tych które obowiązują poza UE, a są chronione w UE zgodnie z dwustronnymi umowami w sprawie handlu winem zawartymi między UE a krajami spoza UE) oraz określeń tradycyjnych chronionych w UE.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne
E-Spirit Drinks Baza oznaczeń geograficznych chronionych w UE dla napojów spirytusowych.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło faktograficzne
Lisbon Express Baza zawiera informacje na temat oznaczeń pochodzenia (appelattions of origin) wprowadzonych do międzynarowego rejestru prowadzonego przez WIPO zgodnie z Porozumieniem Lizbońskim o ochronie i międzynarodowej rejestracji oznaczeń pochodzenia.
źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne
oriGIn Katalog oznaczeń geograficznych towarów przemysłowych oraz produktów rolno-spożywczych z całego świata. źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne
WIPO Lex Baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zawierająca, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej, m.in. teksty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, traktatów poszczególnych państw członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez WIPO... więcej... źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -