Polski English
Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH Kraków
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH


Bibliografia Publikacji Pracowników AGHBibliografia Publikacji Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH rejestruje publikacje pracowników AGH takie jak: książki, fragmenty książek, artykuły, redakcje czasopism, redakcje serii oraz publikacje związane z tzw. przedmiotami własności przemysłowej (dokumenty te należą do kolekcji zbiorów specjalnych): opisy patentowe, opisy zgłoszeniowe wynalazków, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy zgłoszeniowe wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych...
Stan prawny oraz dane informujące o datach publikacji dokumentów związanych z wybranymi przedmiotami własności przemysłowej można sprawdzić w bazach danych, rejestrach urzędów patentowych np. Register Plus (UPRP), European Patent Register (EPO), PATENTSCOPE (WIPO).

Baza obejmuje zasięgiem dokumenty opublikowane od 1999 roku i aktualizowana jest na bieżąco.

Od 2008 roku do opisów bibliograficznych publikacji przypisywana jest punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla publikacji w danym roku kalendarzowym przypisuje się punktację obowiązującą na koniec roku kalendarzowego, w którym publikacja się ukazała.

Poniżej wyszczególniono Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z punktacją odnoszącą się do przedmiotów własności przemysłowej:
Publikacje, które ukazały się w 2008 r. - Dz.U. z dn. 6 listopada 2007 r. Nr 205, poz. 1489, str. 14680.
Publikacje, które ukazały się w latach 2009-2010 - Dz.U. z dn. 24 lipca 2009 r. Nr 126, poz. 1044, str. 9139.
Publikacje, które ukazały się w latach 2011-2016 - Dz.U. z dn. 1 sierpnia 2012 r. poz. 877, str. 33.
Zarządzenie JM Rektora AGH nr 52/2013.
Publikacje, które ukazały się w 2017 i 2018 r. - Dz.U. z dn. 27 grudnia 2016 r. poz. 2154.
Publikacje, które ukazały się w 2019 r. - Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r.
Szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje 2019, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora można znaleźć w publikacji "Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik" zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (m.in. informacje o uzyskanym patencie na wynalazek, prawie ochronnym na wzór użytkowy) Dz.U. 2019 poz. 496

Więcej informacji na temat punktacji oraz oceny okresowej pracowników można uzyskać w zakładce komunikaty Bibliografii Publikacji Pracowników AGH oraz na stronie internetowej Biblioteki Głównej AGH pod adresem www.bg.agh.edu.pl/pl/node/148.

Poradnik - Regulamin zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Po co Uczelni patenty?

CTT AGH - oferta technologiczna, sprzedaż praw własności intelektualnej (patenty, licencje, know-how)...
Ochrona Własności Intelektualnej AGH - informacja dla twórców

  wstecz wstecz

Ostatnia aktualizacja -