Ośrodek Informacji Patentowej
Zaproszenie na warsztaty

zaproszenie (pdf)


Program (pdf)


prezentacje

galeria
plakat


Organizatorzy:
Biblioteka Główna AGH
Centrum Transferu Technologii AGH


W dniach 25-26 września 2007 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyły się dwudniowe Warsztaty Szkoleniowe "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej"

Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Patentowy RP, Danish Patent and Trademark Office oraz Biblioteka Główna AGH (Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej) i Centrum Transferu Technologii AGH

Wykłady miały miejsce w gmachu C-1, s. 224 Audytorium im. prof. Mieczysława Jeżewskiego natomiast, zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały w laboratoriach Uczelnianego Centrum Informatycznym.

Program warsztatów szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych i był skierowany do pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu, samorządu regionalnego, izb gospodarczych
i otoczenia okołobiznesowego z terenu województwa małopolskiego.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego Urzędu Patentowego oraz pracowników Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. Na potwierdzenie ukończenia szkolenia uczestnikom zostały wydane certyfikaty unijne z zakresu ochrony własności przemysłowej.

W trakcie warsztatów prezentowane były następujące tematy:
  • procedury uzyskiwania praw wyłącznych w systemie krajowym na wszystkie przedmioty własności przemysłowej
  • procedury uzyskiwania praw na podstawie systemów międzynarodowych (Patent Europejski, Wspólnotowy Znak Towarowy, Wzór Wspólnotowy) w zakresie udzielania praw wyłącznych
  • efektywne wykorzystanie w strategii rozwojowej przedsiębiorstw, zasad i przepisów regulujących własność przemysłową i intelektualną
  • system patentowy, innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstw
  • metodologia korzystania z informacji patentowej - baz danych patentów i znaków towarowych mająca na celu identyfikację luk technologicznych oraz zdefiniowanie aktywności innowacyjnej konkurentów

W szkoleniu udział wzięło ponad 130 osób. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy naukowi oraz studenci AGH, reprezentujący niemal wszystkie wydziały Uczelni, obecni byli także goście
z innych szkół wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Obecni byli rzecznicy patentowi okręgu małopolskiego. Udział wzięli także uczestnicy z licznych instytucji (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionu Kluczewskiego, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Instytut Technologii Nafty im. Stanisława Pilata w Krakowie) oraz przedstawiciele przemysłu z terenu Małopolski i nie tylko: (ABC Colorex, Kraków ; CTI Media, Radom ; Destylernia POLMOS w Krakowie ; Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych FAGUMIT Wolbrom ; KGHM Polska Miedź S.A., Lubin ; Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe BIEŻANÓW, Kraków ; MASPEX, Wadowice ; MITTAL STEEL POLAND S.A., Kraków ; PCC Rokita, Brzeg Dolny ; POLI-ECO Tworzywa Sztuczne, Szprotawa ; Południowy Koncern Energetyczny Elektrownia Siersza, Katowice ; Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom ; PUH CHEMIROL, Mogilno ; Zakłady Chemiczne ALWERNIA, Alwernia ; Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A., Jaworzno)

Program warsztatów został bardzo dobrze przyjęty i wysoko oceniony przez wszystkich uczestników, którzy wyrazili swoje opinie w ankietach zebranych w trakcie szkolenia.

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -