PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2014-2015

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...


Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle obowiązujących przepisów oraz praktyki  Tytuł: Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle
           obowiązujących przepisów oraz praktyki - wybrane zagadnienia. Zbiór referatów
          z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Cedzyna 14-18 września 2015 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-48-4
 sygnatura miejsca: ozs 732/7
 sygnatura: III 253321

Ochrona patentowa wynalazków  Tytuł: Ochrona patentowa wynalazków. Procedury
 Autor: Marek Bury
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-43-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/58
 sygnatura: II 262290


Ochrona wzorów przemysłowych  Tytuł: Ochrona wzorów przemysłowych
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-45-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/59
 sygnatura: II 262289


Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy  Tytuł: Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
          Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp
 Autor: pod red. Edyty Demby-Siwek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-29-3
 sygnatura miejsca: ozs 773
 sygnatura: II 259959

Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy  Tytuł: Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności
          przemysłowej
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-47-7
 sygnatura miejsca: ozs 748
 sygnatura: II 259812

Raport roczny UPRP 2013 r.  Tytuł: Raport roczny 2013 r.
 Autor: oprac. Cezary Pyl [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2014
 sygnatura miejsca: ozs 801/15
 sygnatura: brak
 pełny tekst


Własność przemysłowa
 Tytuł: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Autor: red. nauk. Ryszard Skubisz
 Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer business
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-264-8138-3
 sygnatura miejsca: ozs 749/9
 sygnatura: II 260798

Wynalazek biotechnologiczny i odmiana rośliny...  Tytuł: Wynalazek biotechnologiczny i odmiana rośliny jako dwie formy ochrony własności
          intelektualnej w sektorze twórczej hodowli roślin: porównanie modelu ochrony
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-60361-95-5
 sygnatura miejsca: ozs 779/38
 sygnatura: II 259865

Treść wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny
 Tytuł: Treść wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-60361-96-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/39
 sygnatura: II 259867

Procedura przyznania wyłącznego prawa hodowcy
 Tytuł: Procedura przyznania wyłącznego prawa hodowcy
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-60361-97-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/40
 sygnatura: II 259869

Programy komputerowe i ich ochrona w systemie prawa autorskiego
 Tytuł: Programy komputerowe i ich ochrona w systemie prawa autorskiego
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-60361-98-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/41
 sygnatura: II 259871

Programy komputerowe w systemach prawa patentowego
 Tytuł: Programy komputerowe w systemach prawa patentowego
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-60361-99-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/42
 sygnatura: II 259873

Programy komputerowe a wynalazki mające zdolność patentową  Tytuł: Programy komputerowe a wynalazki mające zdolność patentową - praktyczne aspekty
          badania zdolności patentowej
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-00-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/43
 sygnatura: II 259875

Znaki towarowe  Tytuł: Znaki towarowe - postępowanie sprzeciwowe i unieważnieniowe
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-01-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/12
 sygnatura: II 259877

Znak usługowy  Tytuł: Znak usługowy
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-02-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/11
 sygnatura: II 259879

Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji znaku towarowego  Tytuł: Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji znaku towarowego
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-03-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/13
 sygnatura: II 259881

Informacja patentowa w zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 Tytuł: Informacja patentowa w zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 Autor: Lidia Żurawowicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-04-0
 sygnatura miejsca: ozs 641
 sygnatura: II 259883

Wykorzystanie informacji patentowej w budowaniu i wspieraniu strategii patentowej organizacji  Tytuł: Wykorzystanie informacji patentowej w budowaniu i wspieraniu strategii patentowej
          organizacji
 Autor: Lidia Żurawowicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-05-7
 sygnatura miejsca: ozs 643
 sygnatura: II 259885

Podstawy unieważnienia wzoru przemysłowego na gruncie prawa polskiego  Tytuł: Podstawy unieważnienia wzoru przemysłowego na gruncie prawa polskiego
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-06-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/19
 sygnatura: II 259887

Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych  Tytuł: Stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych (w świetle prawa unijnego oraz
          judykatury OHIM)
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-07-1
 sygnatura miejsca: ozs 779/21
 sygnatura: II 259889

Stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego  Tytuł: Stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego w świetle ważnych orzeczeń Trybunału
          Sprawiedliwości UE (case study)
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-08-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/20
 sygnatura: II 259891

 Pojęcie utworu  Tytuł: Pojęcie utworu. Cz. 1 - Ogólna definicja
 Autor: Wojciech Machała
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-09-5
 sygnatura miejsca: ozs 705
 sygnatura: II 259893

 Pojęcie utworu  Tytuł: Pojęcie utworu. Cz. 2 - Charakterystyka wybranych rodzajów utworów
 Autor: Wojciech Machała
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-10-1
 sygnatura miejsca: ozs 706
 sygnatura: II 259893

 Pojęcie utworu  Tytuł: Pojęcie utworu. Cz. 3 - Wyłączenia przedmiotowe spod ochrony prawno-autorskiej
 Autor: Wojciech Machała
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-11-8
 sygnatura miejsca: ozs 707
 sygnatura: II 259893

Patent europejski o jednolitym skutku
 Tytuł: Patent europejski o jednolitym skutku
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-12-5
 sygnatura miejsca: ozs 779/44
 sygnatura: II 259895

 Patent europejski
 Tytuł: Patent europejski
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-13-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/45
 sygnatura: II 259897

Europejski system ochrony oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych  Tytuł: Europejski system ochrony oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-14-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/31
 sygnatura: II 259899

Gwarantowane tradycyjne specjalności i produkty tradycyjne  Tytuł: Gwarantowane tradycyjne specjalności i produkty tradycyjne
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-15-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/30
 sygnatura: II 259901

Oznaczenie geograficzne oraz ich ochrona w prawie polskim  Tytuł: Oznaczenie geograficzne oraz ich ochrona w prawie polskim
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-16-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/32
 sygnatura: II 259903

Czy wzór przemysłowy, który nie został zarejestrowany jest chroniony?  Tytuł: Czy wzór przemysłowy, który nie został zarejestrowany jest chroniony?
 Autor: Anna Tischner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-17-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/25
 sygnatura: II 259949

Znak towarowy czy wzór przemysłowy  Tytuł: Znak towarowy czy wzór przemysłowy - wady i zalety obu form ochrony
 Autor: Anna Tischner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-18-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/8
 sygnatura: II 259905

Reklama produktów leczniczych  Tytuł: Reklama produktów leczniczych
 Autor: Marek Świerczyński
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-19-4
 sygnatura miejsca: ozs 649/2
 sygnatura: II 259908

Marki parasolowe leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków  Tytuł: Marki parasolowe leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-20-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/16
 sygnatura: II 259909

Ochrona nazw leków w ustawie Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Ochrona nazw leków w ustawie Prawo własności przemysłowej
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-21-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/51
 sygnatura: II 259911

Przepakowanie leków w imporcie równoległym  Tytuł: Przepakowanie leków w imporcie równoległym - uprawnienia właściciela znaku
          towarowego
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-22-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/17
 sygnatura: II 259913

Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych
 Tytuł: Ochrona patentowa wynalazków farmaceutycznych
 Autor: Żaneta Pacud
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-23-1
 sygnatura miejsca: ozs 779/46
 sygnatura: II 259915

Wyłączenie metod medycznych z ochrony patentowej
 Tytuł: Wyłączenie metod medycznych z ochrony patentowej
 Autor: Żaneta Pacud
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-24-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/47
 sygnatura: II 259917

Dodatkowe prawo ochronne
 Tytuł: Dodatkowe prawo ochronne
 Autor: Żaneta Pacud
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-25-5
 sygnatura miejsca: ozs 779/48
 sygnatura: II 259919

Kiedy naśladownictwo wyglądu produktów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?  Tytuł: Kiedy naśladownictwo wyglądu produktów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?
 Autor: Anna Tischner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-26-2
 sygnatura miejsca: ozs 749/4
 sygnatura: II 259921

Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej...  Tytuł: Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej i czyny
          nieuczciwej konkurekcji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-30-9
 sygnatura miejsca: ozs 645
 sygnatura: II 259923

Firma (oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę) i jej ochrona  Tytuł: Firma (oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę) i jej ochrona
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-31-6
 sygnatura miejsca: ozs 649
 sygnatura: II 259925

Ochrona oznaczeń towarów i usług w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ochrona oznaczeń towarów i usług w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-32-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/15
 sygnatura: II 259927

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  Tytuł: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-33-0
 sygnatura miejsca: ozs 649/1
 sygnatura: II 259929

Patentowanie organizmów modyfikowanych genetycznie
 Tytuł: Patentowanie organizmów modyfikowanych genetycznie - w Polsce i na świecie
 Autor: Ewa Waszkowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-34-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/49
 sygnatura: II 259931

Patenty na produkty natury
 Tytuł: Patenty na "produkty natury"
 Autor: Ewa Waszkowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-35-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/50
 sygnatura: II 259933

Szanse wynalazków biotechnologicznych w Polsce  Tytuł: Szanse wynalazków biotechnologicznych w Polsce - wybrane aspekty
 Autor: Ewa Waszkowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-36-1
 sygnatura miejsca: ozs 779/26
 sygnatura: II 259935

Publiczne zasoby informacji przestrzennej  Tytuł: Publiczne zasoby informacji przestrzennej - istnienie i zakres prawnej wyłączności
 Autor: Krzysztof Siewicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-37-8
 sygnatura miejsca: ozs 709
 sygnatura: II 259937

Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych a możliwość komercjalizacji...  Tytuł: Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych a możliwość
          komercjalizacji wyników badań naukowych
 Autor: Krzysztof Siewicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-38-5
 sygnatura miejsca: ozs 644
 sygnatura: II 259939


Funkcja techniczna jako przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy...  Tytuł: Funkcja techniczna jako przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
          w świetle ważnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Unii...
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-39-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/14
 sygnatura: II 259942

Jaki wytwór może być objęty ochroną jako wzór użytkowy i/lub jako wzór przemysłowy?  Tytuł: Jaki wytwór może być objęty ochroną jako wzór użytkowy i/lub jako wzór przemysłowy?
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-42-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/23
 sygnatura: II 259943

Kiedy wytwór może być chroniony jako wzór użytkowy lub jako wzór przemysłowy?  Tytuł: Kiedy wytwór może być chroniony jako wzór użytkowy lub jako wzór przemysłowy?
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-40-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/22
 sygnatura: II 259945

Kumulacja i kolizja ochrony wzoru wspólnotowego oraz krajowej ochrony prawno-autorskiej  Tytuł: Kumulacja i kolizja ochrony wzoru wspólnotowego oraz krajowej ochrony
          prawno-autorskiej
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-41-5
 sygnatura miejsca: ozs 779/24
 sygnatura: II 259947

 Zarządzanie innowacjami  Tytuł: Zarządzanie innowacjami
 Autor: Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska,
           Aleksander Moczała
 Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2014
 ISBN: 978-83-208-2087-4
 sygnatura miejsca: ozs 989
 sygnatura: II 260530

do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -