PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2013

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...


Komercjalizacja B + R dla praktyków 2013
 Tytuł: Komercjalizacja B + R dla praktyków 2013
 Autor: red. Michał Barszcz
 Wydawnictwo: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-936422-0-5
 sygnatura miejsca: ozs 639
 sygnatura: brak

Komercjalizacja wiedzy i technologii
 Tytuł: Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie
 Autor: Dariusz M. Trzmielak
 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 Miejsce wydania: Łódź
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-7525-934-6
 sygnatura miejsca: ozs 640
 sygnatura: II 259463

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - Wersja 2012
          Wskazówki dla użytkowników
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60361-54-2
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 544
 sygnatura: brak

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków (Klasyfikacja nicejska)  Tytuł: Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów
          rejestracji znaków (Klasyfikacja nicejska) - 10. edycja
          Część I: Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60361-51-1
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 559
 sygnatura: brak

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków (Klasyfikacja nicejska)  Tytuł: Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów
          rejestracji znaków (Klasyfikacja nicejska) - 10. edycja
          Część II: Lista towarów i usług w porządku klasowym
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60361-52-8
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 559
 sygnatura: brak

Ochrona wzorów przemysłowych  Tytuł: Ochrona wzorów przemysłowych - zagadnienia wybrane
 Autor: Małgorzata Barankiewicz [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-58-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/18
 sygnatura: II 259818

Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych  Tytuł: Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-60-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/33
 sygnatura: II 259821

Domeny internetowe a prawo własności intelektualnej
 Tytuł: Domeny internetowe a prawo własności intelektualnej
 Autor: Justyna Ożegalska-Trybalska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 779/4
 sygnatura: brak

Ochrona i naruszenie praw autorskich w Internecie

 Tytuł: Ochrona i naruszenie praw autorskich w Internecie
 Autor: Justyna Ożegalska-Trybalska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 696
 sygnatura: brak

Nieuczciwa konkurencja w działalności gospodarczej on-line

 Tytuł: Nieuczciwa konkurencja w działalności gospodarczej on-line
 Autor: Justyna Ożegalska-Trybalska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 698
 sygnatura: brak

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego
 Tytuł: Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego
 Autor: Ireneusz Matusiak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 697
 sygnatura: brak

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zakres regulacji i podstawowe zasady
          ochrony
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-65-8
 sygnatura miejsca: ozs 749/2
 sygnatura: II 259823

Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej...  Tytuł: Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
          konkurencji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-66-5
 sygnatura miejsca: ozs 749/1
 sygnatura: II 259825

Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
          konkurencji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-67-2
 sygnatura miejsca: ozs 749/3
 sygnatura: II 259827

Przedmiot i zakres ochrony projektów wynalazczych...  Tytuł: Przedmiot i zakres ochrony projektów wynalazczych w przepisach karnych prawa
          własności przemysłowej
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-68-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/53
 sygnatura: II 259829

Ochrona oznaczeń przedsiębiorcy w przepisach karnych
 Tytuł: Ochrona oznaczeń przedsiębiorcy w przepisach karnych
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-69-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/52
 sygnatura: II 259831

Ochrona karnoprawna własności przemysłowej w pytaniach i odpowiedziach  Tytuł: Ochrona karnoprawna własności przemysłowej w pytaniach i odpowiedziach.
          Poradnik praktyczny case study - analiza przypadku z rozwiązaniami
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-70-2
 sygnatura miejsca: ozs 749/5
 sygnatura: II 259833

Patent  Tytuł: Patent
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-71-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/34
 sygnatura: II 259835

Tryby dokonywania zgłoszeń w celu uzyskania ochrony patentowej w Polsce  Tytuł: Tryby dokonywania zgłoszeń w celu uzyskania ochrony patentowej w Polsce
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-72-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/35
 sygnatura: II 259837

Wynalazek i jego zdolność patentowa  Tytuł: Wynalazek i jego zdolność patentowa
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-73-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/36
 sygnatura: II 259839

Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego  Tytuł: Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego. Cz. 1 - Pojęcie i ogólna
          charakterystyka autorstwa i współautorstwa dobra intelektualnego
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-74-0
 sygnatura miejsca: ozs 699
 sygnatura: II 259841

Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego  Tytuł: Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego. Cz. 2 - Skutki prawne autorstwa
          lub współautorstwa dobra intelektualnego
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-75-7
 sygnatura miejsca: ozs 700
 sygnatura: II 259841

Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego  Tytuł: Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego. Cz. 3 - Ochrona autorstwa
          i współautorstwa dobra intelektualnego
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-76-4
 sygnatura miejsca: ozs 701
 sygnatura: II 259841

Ochrona działalności przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji...  Tytuł: Ochrona działalności przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji
          w przepisach karnych ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r...
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-77-1
 sygnatura miejsca: ozs 749
 sygnatura: II 259843

Zasady odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych  Tytuł: Zasady odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-78-8
 sygnatura miejsca: ozs 708
 sygnatura: II 259845

Ochrona karnoprawna praw autorskich i pokrewnych w pytaniach i odpowiedziach  Tytuł: Ochrona karnoprawna praw autorskich i pokrewnych w pytaniach i odpowiedziach.
          Poradnik praktyczny case study - analiza przypadku z rozwiązaniami
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-79-5
 sygnatura miejsca: ozs 749/7
 sygnatura: II 259847

Ochrona karnoprawna praw uczciwej konkurencji w pytaniach i odpowiedziach  Tytuł: Ochrona karnoprawna praw uczciwej konkurencji w pytaniach i odpowiedziach.
          Poradnik praktyczny case study - analiza przypadku z rozwiązaniami
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-80-1
 sygnatura miejsca: ozs 749/6
 sygnatura: II 259849

Badania i analizy patentowe wspomagające działalność innowacyjną przedsiębiorstw  Tytuł: Badania i analizy patentowe wspomagające działalność innowacyjną przedsiębiorstw
 Autor: Lidia Żurawowicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-81-8
 sygnatura miejsca: ozs 779/37
 sygnatura: II 259851

Wykorzystanie informacji patentowej w procesach innowacyjnych
 Tytuł: Wykorzystanie informacji patentowej w procesach innowacyjnych
 Autor: Lidia Żurawowicz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-82-5
 sygnatura miejsca: ozs 642
 sygnatura: II 259853

Niekonwencjonalne znaki towarowe  Tytuł: Niekonwencjonalne znaki towarowe
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-83-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/7
 sygnatura: II 259855

Kategorie normatywne znaków towarowych  Tytuł: Kategorie normatywne znaków towarowych
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-84-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/10
 sygnatura: II 259857

Przestrzenne znaki towarowe  Tytuł: Przestrzenne znaki towarowe
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-85-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/9
 sygnatura: II 259859

Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim  Tytuł: Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie
          europejskim. Cz. 1 - Definicja, rodzaje i przesłanki ochrony
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-86-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/27
 sygnatura: II 259861

Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim  Tytuł: Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie
          europejskim. Cz. 2 - Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-87-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/28
 sygnatura: II 259861

Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie europejskim  Tytuł: Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych w prawie
          europejskim. Cz. 3 - Korzystanie z zarejestrowanego oznaczenia geograficznego
 Autor: Iwona B. Mika
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-88-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/29
 sygnatura: II 259861

 Twórczość pracownicza
 Tytuł: Twórczość pracownicza. Cz. 1 - Pracownicze projekty wynalazcze i utwory pracownicze
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-89-4
 sygnatura miejsca: ozs 702
 sygnatura: II 259863

 Twórczość pracownicza  Tytuł: Twórczość pracownicza. Cz. 2 - Wynagradzanie twórców pracowniczych dóbr
          intelektualnych
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-90-0
 sygnatura miejsca: ozs 703
 sygnatura: II 259863

 Twórczość pracownicza  Tytuł: Twórczość pracownicza. Cz. 3 - Sądowa ochrona praw twórców-pracowników
 Autor: Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-91-7
 sygnatura miejsca: ozs 704
 sygnatura: II 259863

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 Tytuł: Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (monografie, prawo cywilne)
 Autor: Joanna Buchalska
 Wydawnictwo: LexisNexis
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-278-0228-6
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 779/6
 sygnatura: II 257804

Raport roczny UPRP 2012 r.  Tytuł: Raport roczny 2012 r.
 Autor: oprac. Cezary Pyl [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 sygnatura miejsca: ozs 801/14
 sygnatura: brak
 pełny tekst


do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -