PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2010

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...

Annual report EPO 2009
 Tytuł: Annual Report 2009
 Wydawnictwo: EPO
 Miejsce wydania: Munich
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 802/3
 sygnatura: brak
 pełny tekst

BIO-patenty i przyszłość biotechnologii
 Tytuł: BIO-patenty i przyszłość biotechnologii
 Autor: Tomasz Twardowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 842
 sygnatura: brak

Znaki towarowe ewolucja przedmiotu ochrony prawnej
 Tytuł: Znaki towarowe ewolucja przedmiotu ochrony prawnej
 Autor: Ryszard Skubisz
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 779/1
 sygnatura: brak

Programy komputerowe w systemie prawa patentowego
 Tytuł: Programy komputerowe w systemie prawa patentowego
 Autor: Aurelia Nowicka
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 841
 sygnatura: brak

Geneza i rozwój prawa patentowego
 Tytuł: Geneza i rozwój prawa patentowego
 Autor: Michał du Vall
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 742
 sygnatura: brak

Wzór przemysłowy między funkcjonalnością a estetyką
 Tytuł: Wzór przemysłowy między funkcjonalnością a estetyką
 Autor: Krystyna Szczepanowska-Kozłowskal
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 779
 sygnatura: brak

Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym
 Tytuł: Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym
 Autor: Marcin Młyńczak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 784
 sygnatura: brak

Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość  Tytuł: Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość. Wynalazki i patenty
 Autor: Alicja Adamczak, Marcin Gędłek
 Wydawnictwo: Krajowa Izba Gospodarcza
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-918926-4-0
 sygnatura miejsca: ozs 840
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: http://ip-hermes.pl)

Europejskie prawo wzorów przemysłowych
 Tytuł: Europejskie prawo wzorów przemysłowych
 Autor: Maria Poźniak-Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer business
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 778
 sygnatura: II 245891

Guide for applicants
 Tytuł: How to get a European patent. Part 1. Guide for applicants
 Wydawnictwo: European Patent Office
 Miejsce wydania: Munich
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 843
 sygnatura: brak


Jak chronić znaki towarowe  Tytuł: Jak chronić znaki towarowe?
 Autor: Anna Górska
 Wydawnictwo: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-7465-126-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/2
 sygnatura: brak

Licencje w działalności gospodarczej  Tytuł: Licencje w działalności gospodarczej
 Autor: Magdalena Ślifirczyk, Maciej Ślifirczyk
 Wydawnictwo: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-7465-121-9
 sygnatura miejsca: ozs 979
 sygnatura: brak

Ochrona własności intelektualnej
 Tytuł: Ochrona własności intelektualnej
 Autor: red. Alicja Adamczak, Michał du Vall
 Wydawnictwo: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-925654-6-8
 sygnatura miejsca: ozs 743
 sygnatura: brak

Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP  Tytuł: Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP wybrane zagadnienia
          proceduralne w świetle aktualnej praktyki orzeczniczej Urzędu Patentowego
          i sądów administracyjnych
 Autor: Marcin Młyńczak
 Wydawnictwo: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-925654-3-7
 sygnatura miejsca: ozs 785
 sygnatura: brak

Wycena wartości niematerialnych
 Tytuł: Wycena wartości niematerialnych
 Autor: Andrzej Podszywałow
 Wydawnictwo: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-925654-7-3
 sygnatura miejsca: ozs 635
 sygnatura: brak

Ochrona własności intelektualnej KNOW-HOW  Tytuł: Ochrona własności intelektualnej KNOW-HOW
 Autor: Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki
 Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 Miejsce wydania: Pułtusk
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-7549-130-2
 sygnatura miejsca: ozs 745
 sygnatura: II 248711

Poradnik eksportera z IP dla MSP  Tytuł: Poradnik eksportera z IP dla MSP
 Autor: oprac. pod red. Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka
 Wydawnictwo: Krajowa Izba Gospodarcza
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-918926-0-2
 sygnatura miejsca: ozs 987
 sygnatura: brak
 pełny tekst: 1-32,33-64,65-96,97-112,113-144,145-176,177-240,241-352 (źródło: http://ip-conference.pl/)

Prawo własnoœci przemysłowej  Tytuł: Prawo własności przemysłowej. Komentarz
 Autor: red. Piotr Kostański
 Wydawnictwo: C. H. Beck
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-255-1274-3
 sygnatura miejsca: ozs 744
 sygnatura: II 247091

Przedmioty, granice i środki ochrony praw własności intelektualnej  Tytuł: Przedmioty, granice i środki ochrony praw własności intelektualnej (zagadnienia
           materialne i procesowe). Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół
           Wyższych. Cedzyna 13-17 września 2010 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Wydawnictwo: ZP Jawist
 Miejsce wydania: Kielce
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-60361-40-5
 sygnatura miejsca: ozs 732/6
 sygnatura: III 252518

Komercjalizacja B+R dla paraktyków
 Tytuł: Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla paraktyków
 Wydawnictwo: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-61100-29-4
 sygnatura miejsca: ozs 634
 sygnatura: brak

Raport roczny UPRP 2009r.  Tytuł: Raport roczny 2009 r.
 Autor: oprac. Cezary Pyl [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 sygnatura miejsca: ozs 801/11
 sygnatura: brak
 pełny tekst

Regulamin wykonawczy do konwencji o udzieleniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.  Tytuł: Regulamin wykonawczy do konwencji o udzieleniu patentów europejskich
          z dnia 5 października 1973 r. (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.)
 Autor: oprac. Ewa Nizińska-Matysiak, Małgorzata Dziubek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-60361-38-2
 sygnatura miejsca: ozs 673
 sygnatura: brak
 spis treści

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
 Autor: Ewa Nowińska, Michał du Vall
 Wydawnictwo: LexisNexis
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2010
 ISBN: 978-83-7620-320-1
 sygnatura miejsca: ozs 725
 sygnatura: II 245187

do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -