PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2009

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...

Annual Report 2008
 Tytuł: Annual Report 2008
 Wydawnictwo: EPO
 Miejsce wydania: Munich
 Rok wydania: 2009
 sygnatura miejsca: ozs 802/2
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.epo.org)


Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien  Tytuł: Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej
           wiedzieć powinien. Informator dla pracowników i studentów szkół wyższych
 Autor: Alicja Adamczak, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek
 Wydawnictwo: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-925654-9-9
 sygnatura miejsca: ozs 885
 sygnatura: brak

Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien  Tytuł: Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien
           Informator dla pracowników i studentów szkół wyższych
 Autor: Alina Domańska-Baer
 Wydawnictwo: Uniwersytecki Oœrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-925654-5-1
 sygnatura miejsca: ozs 886
 sygnatura: brak

Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej  Tytuł: Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej.
          Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.
          Cedzyna 14-18 września 2009 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-60361-36-8
 sygnatura miejsca: ozs 732/5
 sygnatura: III 253315

Poradnik wynalazcy  Tytuł: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,
          europejskim, międzynarodowym
 Autor: Justyna Mordwiłko-Osajda
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-913279-5-1
 sygnatura miejsca: ozs 839
 sygnatura: II 243964
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)

Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku
 Tytuł: Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku
 Autor: pod red. Mieczysława Bąka, Przemysława Kulawczuka
 Wydawnictwo: Krajowa Izba Gospodarcza
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-913279-9-9
 sygnatura miejsca: ozs 632
 sygnatura: II 245190
 pełny tekst (źródło: http://ip-hermes.pl)

Raport roczny 2008
 Tytuł: Raport roczny 2008
 Autor: oprac. Cezary Pyl
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy RP
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 sygnatura miejsca: ozs 801/10
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)

Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności przemysłowej  Tytuł: Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy
          - Prawo własności przemysłowej
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-60361-35-1
 sygnatura miejsca: ozs 740
 sygnatura: II 245188

Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym
 Tytuł: Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym
 Autor: Tomasz Sieniow, Wojciech Włodarczyk
 Wydawnictwo: Krajowa Izba Gospodarcza
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-913279-8-2
 sygnatura miejsca: ozs 674
 sygnatura: brak


Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
 Tytuł: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
          w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
          Poddziałanie 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 Wydawnictwo: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 sygnatura miejsca: ozs 986
 sygnatura: brak

Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji
 Tytuł: Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji
 Autor: Justyna Mordwiłko-Osajda
 Wydawnictwo: LexisNexis
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-7620-075-0
 sygnatura miejsca: ozs 772
 sygnatura: II 244421


do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -