PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2007

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...

Benchmarking national and regional support services for SMEs in the field of intellectual and industrial property
 Tytuł: Benchmarking national and regional support services for SMEs
          in the field of intellectual and industrial property
 Autor: Alfred Radauer, Jürgen Streicher, Fritz Ohler
 Wydawnictwo: Office for Official Publications of the European Communities
 Miejsce wydania: Luxembourg
 ISBN: 978-92-79-06926-0
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 974
 sygnatura: brak


Business angels
 Tytuł: Business angels
          Pomocna dłoń kapitału
 Autor: Piotr Tamowicz
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60009-52-9
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 966
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.parp.gov.pl)

Dobry wzór 2007

 Tytuł: Dobry wzór 2007. Jubileuszowa edycja konkursu
          Najlepiej zaprojektowane produkty na polskim rynku
 Autor: red. Itta Karpowicz-Starek, Marta Noszka, Małgorzata Wrocławska
 Wydawnictwo: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 761/1
 sygnatura: III 231685


Europejska procedura benchmarkingu
 Tytuł: Europejska procedura benchmarkingu
          Programy i działania
 Autor: Joanna Kuczewska
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60009-55-0
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 969
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.parp.gov.pl)

Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów
 Tytuł: Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania,
          współpracy i promocji klastrów
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60009-54-3
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 968
 sygnatura: brakForesight technologiczny

 Tytuł: Foresight technologiczny - tom 1, 2
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 ISBN: 978-83-60009-49-9
 sygnatura miejsca: ozs 978
 sygnatura: III 231501
 pełny tekst: tom 1, tom 2 (źródło: www.parp.gov.pl)


Innovative projects

 Tytuł: Innovative projects carried out in the Region of Małopolska
 Wydawnictwo: Technology Transfer Centre Cracow University of Technology
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 973
 sygnatura: brak
Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP
 Tytuł: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP
          Raport z badania ankietowego
 Autor: Maciej Dzierżanowski [et al.]
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 ISBN: 978-83-60009-57-4
 sygnatura miejsca: ozs 971
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.parp.gov.pl)

Konwencja o patencie europejskim 2000 Tytuł: Konwencja o patencie europejskim 2000
          (EPC 2000) Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej
          z dnia 28 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r.
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 ISBN: 978-83-60361-16-0
 sygnatura miejsca: ozs 672
 sygnatura: brak
 spis treści (źródło: www.uprp.pl)


Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej
          Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
          Cedzyna 17-21 września 2007 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60361-17-7
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 732/4
 sygnatura: III 231686

Poszukiwanie partnerów do współpracy w 7. Programie Ramowym
 Tytuł: Poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach priorytetu
          "Środowisko (łącznie ze zmianami klimatu)" w 7. Programie Ramowym
 Autor: oprac. poradnika Anna Stachowicz, Piotr Czupryński
 Wydawnictwo: CTT PK
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 972
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.transfer.edu.pl)


Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Prawo własności przemysłowej
          Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
 Autor: oprac. Halina Sychowska ; oprac. skorowidza Radosław Chmura
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 ISBN: 978-83-60361-18-4
 sygnatura miejsca: ozs 734
 sygnatura: brak
 spis treści (źródło: www.uprp.pl)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Tytuł: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
          Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 Wydawnictwo: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60916-68-1
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 985
 sygnatura: brakRacjonalizacja w zakładzie pracy
 Tytuł: Racjonalizacja w zakładzie pracy
          Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców
 Autor: oprac. Andrzej Szewc
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 ISBN: 978-83-60009-53-6
 sygnatura miejsca: ozs 976
 sygnatura: II 239792
 pełny tekst (źródło: www.parp.gov.pl)

Raport roczny UPRP 2006

 Tytuł: Raport roczny 2006
 Autor: oprac. Iwona Grodnicka-Lech [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 801/8
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Układ o współpracy patentowej (PCT)
 Tytuł: Układ o współpracy patentowej (PCT)
          Tekst jednolity Regulaminu do Układu o współpracy patentowej
 Autor: oprac. Jolanta Wąż
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 978-83-60361-13-9
 Rok wydania: 2007
 sygnatura miejsca: ozs 671
 sygnatura: brak
 spis treści (źródło: www.uprp.pl)

do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -