PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2005

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...

Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, Nazwy Specyficznego Charakteru oraz Lista Produktów Tradycyjnych
 Tytuł: Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia
          Geograficzne, Nazwy Specyficznego Charakteru
          oraz Lista Produktów Tradycyjnych
 Wydawnictwo: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-88010-14-X
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 775
 sygnatura: brak


Jak czytać prospekt emisyjny
 Tytuł: Jak czytać prospekt emisyjny
 Autor: Mariusz Poślad
 Wydawnictwo: KPWG
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-86897-21-X
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 963
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.kpwig.gov.pl)


Jak inwestować w Unii Europejskiej
 Tytuł: Jak inwestować w Unii Europejskiej
 Autor: Marta Majcher, Piotr Maziarek
 Wydawnictwo: KPWG
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-86897-06-6
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 962
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.kpwig.gov.pl)


Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 Tytuł: Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 Autor: Paweł Heciak
 Wydawnictwo: KPWG
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-86897-26-0
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 961
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.kpwig.gov.pl)


Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków
          Klasyfikacja Wiedeńska - 5 edycja
 Wydawnictwo: Wydawn. UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-3-6
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 567
 sygnatura: brakMiędzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - 8 edycja
          Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-9-5
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 543/1
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - 8 edycja
          Dział C - Chemia ; Metalurgia
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60361-04-5
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 543/3
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - 8 edycja
          Dział D - Włókiennictwo ; Papiernictwo
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60361-00-2
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 543/4
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
 Tytuł: Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - 8 edycja
          Dział E - Budownictwo ; Górnictwo
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60361-01-0
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 543/5
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Nauka i biznes: refleksje i refleksy
 Tytuł: Nauka i biznes: refleksje i refleksy.
          III Konferencja "Uniwersytet dla przemysłu - autostrada innowacji"
 Autor: pod red. Piotra Żabickiego, Macieja Czarnika
 Wydawnictwo: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
 Miejsce wydania: Kraków
 ISBN: 83-922464-0-3
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 980
 sygnatura: brak


Ochrona znaków towarowych w Internecie Tytuł: Ochrona znaków towarowych w Internecie
 Autor: Anna Kobylańska
 Wydawnictwo: Wydaw. C. H. Beck
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-7387-716-9
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 763
 sygnatura: II 234100
Patents in Europe

 Tytuł: Patents in Europe. Helping business compete in the global economy
 Wydawnictwo: Intellectual Asset Management
 Miejsce wydania: London
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 670/1
 sygnatura: brak
Polska w Europejskiej Organizacji Patentowej
 Tytuł: Polska w Europejskiej Organizacji Patentowej
          Nowe zadania i perspektywy
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60361-03-7
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 730
 sygnatura: III 230891Poradnik wynalazcy
 Tytuł: Poradnik wynalazcy
          Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków
          i wzorów użytkowych
 Autor: oprac. zespół w składzie: Andrzej Pyrża et al.
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-7-9
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 836
 sygnatura: II 233120

Programy komputerowe w prawie cywilnym i podatkowym
 Tytuł: Programy komputerowe w prawie cywilnym i podatkowym
          Zagadnienia praktyczne
 Autor: Rafał Golat
 Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Miejsce wydania: Gdańsk
 ISBN: 83-7426-222-2
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 694
 sygnatura: II 233530


Przedsiębiorco! skorzystaj!
 Tytuł: Przedsiębiorco! skorzystaj!
 Autor: pod red. Amandy Bełdowskiej, Anny Forin, Wandy Powałki
 Wydawnictwo: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60009-21-X
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 964
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.parp.gov.pl)


Raport roczny UPRP 2004

 Tytuł: Raport roczny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 2004
 Autor: oprac. Jerzy Metelski [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 801/6
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.uprp.pl)


Regional Innovation Strategy of the Malopolska Region for 2005-2013
 Tytuł: Regional Innovation Strategy of the Malopolska Region for 2005-2013
 Autor: editorial committee: Józef Gawlik (coordinator)
 Wydawnictwo: The Office of the Marshal of the Malopolska Region
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 984
 sygnatura: brak
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013
 Tytuł: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013
 Autor: zespół redakcyjny: Józef Gawlik (koordynator)
 Wydawnictwo: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 Miejsce wydania: Kraków
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 983
 sygnatura: brak
 pełny tekst (źródło: www.malopolskie.pl)Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy
          - Prawo własności przemysłowej
 Autor: oprac. Halina Sychowska
 Wydawnictwo: Wydaw. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60301-02-09
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 729
 sygnatura: II 245194


Układ o współpracy patentowej (PCT)
 Tytuł: Układ o współpracy patentowej (PCT) sporządzony w Waszyngtonie
          dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 28 września 1979 r.,
          zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. i 3 października 2001 r. Tekst
          jednolity Regulaminu do Układu o współpracy patentowej
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-5-2
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 663
 sygnatura: brak

Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej
 Tytuł: Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony
          własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników
          Patentowych Szkół Wyższych. Cedzyna 19-23 września 2005 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60361-10-X
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 732/2
 sygnatura: III 231687

Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 Tytuł: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-60009-04-X
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 761
 sygnatura: brak
Znak towarowy
 Tytuł: Znak towarowy
          Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy
 Autor: Wojciech Orżewski
 Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Miejsce wydania: Gdańsk
 ISBN: 83-7426-193-5
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 764
 sygnatura: II 233987


Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 Tytuł: Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 Wydawnictwo: UPRP
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-4-4
 Rok wydania: 2005
 sygnatura miejsca: ozs 762
 sygnatura: brak
do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -