PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Nasze zbiory - 2004

Rok wydania: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012, 2013, 2014-2015, 2016-2017 - nowości w naszych zbiorach...

Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization (1995)
 Tytuł: Agreement Between the World Intellectual Property
          Organization and the World Trade Organization (1995)
          Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
          Property Rights (TRIPS Agreement) (1994)
 Wydawnictwo: WIPO
 Miejsce wydania: Geneva
 ISBN: 92-805-0640-4
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 664
 sygnatura: brak

Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej
 Tytuł: Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji
          i informacji patentowej
 Autor: zespół red. Maria Fuzowska-Wójcik, Marianna Zaremba, Jacek Zawadzki
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-1-X
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 594
 sygnatura: II 233123


Europejskie regulacje w dziedzinie własności przemysłowej - nowe wyzwania
 Tytuł: Europejskie regulacje w dziedzinie własności przemysłowej
          - nowe wyzwania
           Zbiór referatów z seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych
          Cedzyna 20-24 września 2004 r.
 Autor: pod red. Alicji Adamczak
 Miejsce wydania: Kielce
 ISBN: 83-921071-2-8
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 732/1
 sygnatura: III 231747

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
 Tytuł: Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń
          geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-921071-0-1
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 760
 sygnatura: brakPrawo własności przemysłowej
 Tytuł: Prawo własności przemysłowej
 Autor: pod red. Urszuli Promińskiej
 Wydawnictwo: Difin
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-7251-412-7
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 728
 sygnatura: II 229339Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Prawo własności przemysłowej
          Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
 Autor: oprac. Halina Sychowska, Piotr Sychowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-917408-9-7
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 726
 sygnatura: II 233124


Prawo własności przemysłowej dla praktyków

 Tytuł: Prawo własności przemysłowej dla praktyków
          Ujednolicony tekst ustawy, wersje historyczne, odesłania
          do aktów wykonawczych, aktów powiązanych i ich wersji
          internetowych, zestawienia zmian, postanowienia Traktatu
          Akcesyjnego dotyczące praw własności przemysłowej
 Autor: Radosław Chmura
 Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Miejsce wydania: Gdańsk
 ISBN: 83-7426-017-3
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 727
 sygnatura: II 228838


Raport roczny UPRP 2003

 Tytuł: Raport roczny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 2003
 Autor: oprac. Romuald Karyś [et al.]
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 801/5
 sygnatura: brak
 pełny tekst www.uprp.pl


Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim
 Tytuł: Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa
          ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 ISBN: 83-917408-7-0
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 759
 sygnatura: brak


Własność przemysłowa w Unii Europejskiej
 Tytuł: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej
          znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne
 Autor: Mariusz Kondrat, Hanna Lichańska-Deresz
 Wydawnictwo: ODDK
 Miejsce wydania: Gdańsk
 ISBN: 83-7187-934-2
 Rok wydania: 2004
 sygnatura miejsca: ozs 731
 sygnatura: II 226928


do góry
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -