Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Przydatne linki:

Bazy dostępne on-line

Organizacje związane z wynalazczością

Rzecznicy patentowi

Serwisy, Portale

Centra Transferu technologii

Inne przydatne adresy


Bazy dostępne on-line

Baza UPRP

UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737)

QPAT

UPRP - Baza ORBIT (QPAT) to profesjonalne narzędzie do prowadzenia poszukiwań w światowej literaturze patentowej, obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata pogrupowaną wg rodzin patentów.
Posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania ułatwiające precyzyjne dotarcie do dokumentów na interesujący temat.
W porównaniu do darmowych internetowych baz danych posiada znacznie szersze możliwości filtrowania, sortowania i przedstawiania wyników, także w postaci graficznej oraz możliwość eksportowania wyników do arkuszy kalkulacyjnych więcej...

Espacenet

espacenet - serwis European Patent Office jest największą, bezpłatną bazą patentową w internecie, zawiera dane na temat ponad 50 mln patentów z całego świata, pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich, francuskich i brytyjskich, patentów europejskich (EP) oraz pełne teksty zgłoszeń PCT (WO) dane bibliograficzne patentów z ponad 50 krajów, także z Polski (pełne teksty polskich opisów patentowych od nr 153901)
Baza EPO dostępna jest już także z polskim interfejsem pod adresem http://worldwide.espacenet.com/

USPTO

uspto - United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.
Do przeglądania dokumentów konieczne jest zainstalowanie Alterna TIFF plug-in ze strony www.alternatiff.com

DEPATISNET

uspto - serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego, obejmuje niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe, ale także obszerne zbiory międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT). Polskie opisy patentowe od nr 153901. Pełne teksty dostępne są w formacie pdf, wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe należy prowadzić w oryginalnym języku dokumentów

CTM-ONLINE

OHIM - Community Trade Mark - baza europejskich znaków towarowych OHIM / OAMI

RCD ONLINE

OHIM - Trade Mark and Designs - wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM / OAMI

Madrid Express Database

WIPO - informacje na temat znaków zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego, baza zawiera wszystkie międzynarodowe rejestracje znaków bedące w mocy oraz te, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy

ROMARIN

WIPO - zawiera informacje na temat wszystkich międzynarodowych znaków zarejestrowanych w ramach Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków jak i Protokołu do Porozumienia, które są w mocy w Rejestrze Międzynarodowym. Baza ROMARIN zawiera bardziej szczegółowe dane na temat znaków niż Madrid Express Database

Hague Express

WIPO - zawiera dane na temat wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych

PatentScope

patentscope - umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO), możliwe wyszukiwanie proste i zaawansowane
baza oferuje kilka dodatkowych funkcji :
- funkcję graficznego przedstawienie wyników wyszukiwania wg lat publikacji, zgłaszającego, kraju oraz podklas MKP więcej...
- funkcję RSS (Really Simple Syndication) więcej...

Google Patent Search

google - wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku

WIPO Lex

WIPO lex - baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących
w poszczególnych krajach.
© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -