PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacjeLiteratura fachowa

Podstawy sprzeciwu
 Tytuł: Podstawy sprzeciwu
 Autor: pod red. Edyty Demby-Siwek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-65470-40-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/57
 sygnatura: II 260809

Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 Tytuł: Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 Autor: pod red. Edyty Demby-Siwek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-65470-39-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/56
 sygnatura: II 260810

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 Tytuł: Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
 Autor: pod red. Edyty Demby-Siwek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2016
 ISBN: 978-83-65470-38-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/55
 sygnatura: II 260808

Korwengencja w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów...
 Tytuł: Konwergencja w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów - wspólny
          komunikat 15 kwietnia 2016 r.
 Wydawnictwo: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
 Miejsce wydania: Alicante, Hiszpania
 Rok wydania: 2016
 sygnatura miejsca: ozs 779/54


Ochrona oznaczeń przedsiębiorcy w przepisach karnych
 Tytuł: Ochrona oznaczeń przedsiębiorcy w przepisach karnych
 Autor: Dariusz Kuberski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-69-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/52
 sygnatura: II 259831

Ochrona nazw leków w ustawie Prawo własności przemysłowej
 Tytuł: Ochrona nazw leków w ustawie Prawo własności przemysłowej
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-21-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/51
 sygnatura: II 259911

Przepakowanie leków w imporcie równoległym  Tytuł: Przepakowanie leków w imporcie równoległym - uprawnienia właściciela znaku
          towarowego
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-22-4
 sygnatura miejsca: ozs 779/17
 sygnatura: II 259913

Marki parasolowe leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków  Tytuł: Marki parasolowe leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków
 Autor: Mariusz Kondrat
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-20-0
 sygnatura miejsca: ozs 779/16
 sygnatura: II 259909

Ochrona oznaczeń towarów i usług w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ochrona oznaczeń towarów i usług w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-32-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/15
 sygnatura: II 259927

Funkcja techniczna jako przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy...  Tytuł: Funkcja techniczna jako przeszkoda w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
          w świetle ważnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Unii...
 Autor: Lavinia Brancusi
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-39-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/14
 sygnatura: II 259942

Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji znaku towarowego  Tytuł: Bezwzględne i względne przeszkody rejestracji znaku towarowego
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-03-3
 sygnatura miejsca: ozs 779/13
 sygnatura: II 259881

Znaki towarowe  Tytuł: Znaki towarowe - postępowanie sprzeciwowe i unieważnieniowe
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-01-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/12
 sygnatura: II 259877

Znak usługowy  Tytuł: Znak usługowy
 Autor: Krzysztof Felchner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-02-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/11
 sygnatura: II 259879

Kategorie normatywne znaków towarowych  Tytuł: Kategorie normatywne znaków towarowych
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-84-9
 sygnatura miejsca: ozs 779/10
 sygnatura: II 259857

Przestrzenne znaki towarowe  Tytuł: Przestrzenne znaki towarowe
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-85-6
 sygnatura miejsca: ozs 779/9
 sygnatura: II 259859

Znak towarowy czy wzór przemysłowy  Tytuł: Znak towarowy czy wzór przemysłowy - wady i zalety obu form ochrony
 Autor: Anna Tischner
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-18-7
 sygnatura miejsca: ozs 779/8
 sygnatura: II 259905

Niekonwencjonalne znaki towarowe  Tytuł: Niekonwencjonalne znaki towarowe
 Autor: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-83-2
 sygnatura miejsca: ozs 779/7
 sygnatura: II 259855

Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy  Tytuł: Przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
          Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp
 Autor: pod red. Edyty Demby-Siwek
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-29-3
 sygnatura miejsca: ozs 773
 sygnatura: II 259959

Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Tytuł: Ochrona oznaczeń przedsiębiorstw w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
          konkurencji
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2013
 ISBN: 978-83-60361-67-2
 sygnatura miejsca: ozs 749/3
 sygnatura: II 259827

Firma (oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę) i jej ochrona  Tytuł: Firma (oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę) i jej ochrona
 Autor: Łukasz Żelechowski
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2015
 ISBN: 978-83-64698-31-6
 sygnatura miejsca: ozs 649
 sygnatura: II 259925

więcej...

  wstecz materiały konferencyjne


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -