PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - materiały konferencyjne


ikonka konferencji

 • Seminarium regionalne Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej
  Kraków, 6 kwietnia 2017.
  - "Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej" (pdf)

 • Międzynarodowa konferencja "Wartości niematerialne i prawne jako niedoceniana wartość na uczelni
  i w firmie. Wycena własności intelektualnej"
  Kraków, 29 lutego 2008
  - "Dobór wyceny znaku towarowego (marki)" (ppt, pdf)

 • Warsztaty Szkoleniowe "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej"
  Kraków, 25-26 września 2007
  - "What is a Trademark" (ppt, pdf)
  - "Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP" (ppt, pdf)
  - "Znaki towarowe. Wyszukiwanie w bazach - warsztaty szkoleniowe" (ppt, pdf)© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -