Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja znaków towarowych - cyfrowe kody identyfikujące

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaMateriały konferencyjne

 • Międzynarodowa konferencja "Wartości niematerialne i prawne jako niedoceniana wartość na uczelni
  i w firmie. Wycena własności intelektualnej"
  Kraków, 29 lutego 2008

  • "Dobór wyceny znaku towarowego (marki)" (ppt, pdf)


 • Warsztaty Szkoleniowe "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej"
  Kraków, 25-26 września 2007

  • "What is a Trademark" (ppt, pdf)
  • "Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP" (ppt, pdf)
  • "Znaki towarowe. Wyszukiwanie w bazach - warsztaty szkoleniowe" (ppt, pdf)

  wstecz bazy danych                                                                                      literatura fachowa dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -