Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja znaków towarowych - cyfrowe kody identyfikujące

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaGdzie i jak szukać (2)

Baza UPRP

UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737).

ROMARIN

WIPO - informacje na temat znaków zarejestrowanych w trybie Porozumienia Madryckiego, baza zawiera wszystkie międzynarodowe rejestracje znaków bedące w mocy oraz te, które wygasły w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

DPMAregister

DPMAregister - baza niemieckich zarejestrowanych znaków towarowych.

ADR Arbitration and Mediation Center

ADR Arbitration and Mediation Center - lista baz danych znaków towarowych dostępnych w Internecie.

TMView

TMView - bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych
w kilkunastu urzędach patentowych. TMView podlega ciągłej ewolucji, docelowo będzie zbierać dane z 27 krajów członkowskich UE oraz OHIM i WIPO, czyli informacje na temat
około 9,7 mln znaków towarowych.Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania znaków towarowych
ikonki  wstecz gdzie i jak szukać                                                                        materiały konferencyjne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -