Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja znaków towarowych - cyfrowe kody identyfikujące

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaGdzie i jak szukać (1)

Informacje związane ze znakami towarowymi można znaleźć:

na nośniku papierowym:
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
  • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP)
  • Wiadomości Urzędu Patentowego RP (WUP)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków (Klasyfikacja Wiedeńska)
 • czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, Inpadoc Patent Gazette Newsletter, News Epidos,
 • literaturę fachową związaną z prawem własności przemysłowej,
 • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.

bazy danych dostępne on-line:
 • Baza UPRP
 • Madrid Express
 • ROMARIN
ikonki

  wstecz cyfrowe kody identyfikujące                                                                          bazy danych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -