Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja znaków towarowych - cyfrowe kody identyfikujące

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaAkty prawne

Sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków towarowych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. Nr 115, poz. 998) zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 911) więcej...okładka


    spis treści
    Prawo własności przemysłowej
    Stan prawny na dzień 1 listopada 2007 rokupozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 734)  wstecz wstęp                                                                            klasyfikacja znaków towarowych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -