PolskiEnglish
Ośrodek Informacji Patentowej
ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - wstęp


ikonka do wstępnych informacji o znakach towarowych

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można wyrazić lub przedstawić graficznie nadające się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi ochronę przez zagwarantowanie wyłączności używania go w celu identyfikacji towarów lub usług bądź zezwolenia na używanie go przez inne osoby.

Ochrona znaku towarowego zwykle trwa 10 lat, może być jednak ciągle odnawiana.

ikonka schematu procedur zgłoszeniowychProcedura rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych przez Urząd Patentowy RP
(Źródło: UPRP Raport Roczny 2016)

Przykłady polskich znaków towarowych:
ikonka przykładuOKIT (Źródło: TMview)
ikonka przykładuNDMTR (Źródło: TMview)
ikonka przykładuAGH (Źródło: Biuletyn Urzędu Patentowego RP nr 14/2008)
ikonka przykładuAGH (Źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 4/2012)


ikonka konferencji
Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej (kwiecień 2017)


więcej...

© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -