Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Znaki towarowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja znaków towarowych - cyfrowe kody identyfikujące

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaZnakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można wyrazić lub przedstawić graficznie nadające się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi ochronę przez zagwarantowanie wyłączności używania go w celu identyfikacji towarów lub usług bądź zezwolenia na używanie go przez inne osoby.
prawo ochronneOchrona znaku towarowego zwykle trwa 10 lat,
   może być jednak ciągle odnawiana.


                                                                                                                      akty prawne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -