Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Literatura fachowa

Poradnik wynalazcy  Tytuł: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,
          europejskim, międzynarodowym
 Autor: Justyna Mordwiłko-Osajda
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2009
 ISBN: 978-83-913279-5-1
 sygnatura miejsca: ozs 839
 sygnatura: II 243964

Prawo własności intelektualnej  Tytuł: Prawo własności intelektualnej. Repetytorium
 Autor: red. Mariusz Załucki
 Wydawnictwo: Difin
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2008
 ISBN: 978-83-7251-954-2
 sygnatura miejsca: ozs 739
 sygnatura: II 242526

Poradnik wynalazcy  Tytuł: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,
          europejskim, międzynarodowym
 Autor: red. Andrzej Pyrża
 Wydawnictwo: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2008
 ISBN: 978-83-60361-21-4
 sygnatura miejsca: ozs 838
 sygnatura: II 241686

Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej  Tytuł: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz
 Autor: Alicja Adamczak, Andrzej Szewc [et al.]
 Wydawnictwo: LEX - a Wolters Kluwer business
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2008
 ISBN: 978-83-7601-025-0
 sygnatura miejsca: ozs 737
 sygnatura: II 240463

Prawo własności przemysłowej  Tytuł: Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki
 Autor: Tadeusz Szymanek
 Wydawnictwo: Europejska Szkoła Wyższa Prawa i Administracji
 Miejsce wydania: Warszawa
 Rok wydania: 2008
 ISBN: 978-83-914-500-3-1
 sygnatura miejsca: ozs 736
 sygnatura: II 239916


więcej...
  wstecz materiały konferencyjne


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -