Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Gdzie i jak szukać (2)

opis bazy danych:


Baza UPRP

UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737).


Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania wzorów przemysłowych

ikonki

  wstecz gdzie i jak szukać                                                                         materiały konferencyjne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -