Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Gdzie i jak szukać (1)

Wyszukiwanie opisów wzorów użytkowych prowadzi się w sposób podobny jak wyszukiwanie patentów

Znajdziesz u nas:

Na nośniku papierowym:
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP:
  • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (BUP)
  • Wiadomości Urzędu Patentowego RP (WUP)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP)
 • czasopisma: Patent, Innowacje w Europie, CORDIS, Inpadoc Patent Gazette Newsletter, News Epidos,
 • literaturę fachową związaną z wynalazczością,
 • komentarze prawne, poradniki, leksykony, materiały konferencyjne.

Baza danych dostępna on-line:
 • Baza UPRP
Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania wzorów przemysłowych

ikonki

  wstecz co jest czym na opisie wzoru użytkowego                                                           bazy danych dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -