Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
System Klasyfikacji Patentowej


Do klasyfikowania opisów wzorów użytkowych służy Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - MKP
  Organizacją odpowiedzialną za system Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP, ang. IPC) jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Z MKP korzystają urzędy patentowe na całym świecie, które precyzyjnie klasyfikują rozwiązania techniczne opisane w dokumentach patentowych za pomocą odpowiednich kombinacji liter i cyfr - symboli klasyfikacji (np. E21B 43/00). Obecnie na pierwszej stronie wszystkich dokumentów patentowych podaje się co najmniej jeden symbol MKP.
  Ostatnio do systemu MKP wprowadzono znaczne zmiany.
  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej prezentacji Reforma IPC 8
  lub w specjalnych serwisach WIPO i EPO
 • Klasyfikacja Europejska - ECLA - wewnętrzny system klasyfikacyjny Europejskiego Urzędu Patentowego
  System ECLA to rozszerzona wersja MKP oparta na tej samej filozofii - zależności w ramach klas, grup oraz podgrup.
 • Cooperative Patent Classification (CPC) - wspólna Klasyfikacja Patentowa EPO oraz USPTO.
  Jest rozszerzeniem klasyfikacji ECLA, używanej do tej pory przez EPO. Zbudowana jest na schemacie MKP, zawiera około 250 000 haseł w porównaniu do 77 000 haseł w MKP i 160 000 w ECLA. Symbole CPC stosowane są w bazach danych, nie są natomiast zamieszczane na samych dokumentach patentowych. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html

  okładka


  Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
  Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport
  Dział C - Chemia; Metalurgia
  Dział D - Włókiennictwo; Papiernictwo
  Dział E - Budownictwo; Górnictwo
  Dział F - Budowa maszyn, Oświetlenie, Ogrzewanie,
              Uzbrojenie, Technika minerska

  Dział G - Fizyka
  Dział H - Elektrotechnika

  więcej o MKP...


  pozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 543/1-9)  Symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
  Kompletny symbol klasyfikacyjny stanowi połączenie symboli
  działu, klasy, podklasy i grupy głównej lub podgrupy
   np.: E21B 43/00 lub 43/20

   E - dział, 21 - klasa, B - podklasa, (43/00 - grupa główna, 43/20 - podgrupa) - grupa  Struktura hierarchiczna i zakres zagadnień objętych symbolem E21B 43/00 lub 43/20:
  E - BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
  E21 - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; GÓRNICTWO
  E21B - WIERCENIA W ZIEMI LUB SKALE; WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ, GAZU, WODY, MATERIAŁÓW ROZPUSZCZALNYCH LUB STAPIALNYCH LUB SZLAMU MINERALNEGO Z GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH
  E21B 43/00 - Urządzenia lub sposoby uzyskiwania ropy, gazu, wody, materiałów rozpuszczalnych lub roztapialnych lub szlamu z odwiertów głębikich
  E21B 43/00 lub 43/20 - Wypieranie za pomocą wody

    wstecz akty prawne                                                   co jest czym na opisie wzoru użytkowego dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -