Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Akty prawne

Sprawy dotyczące ochrony prawnej wzorów użytkowych reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo własności przemysłowej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) a także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119) zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 910) więcej...

okładka


    spis treści
    Prawo własności przemysłowej
    Stan prawny na dzień 1 listopada 2007 rokupozycja dostępna w naszych zbiorach (ozs 734)

  wstecz wstęp                                                                                           klasyfikacja patentowa dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -