Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory użytkowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja patentowa - co jest czym na opisie wzoru użytkowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowa
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

przykład opisu wzoru użytkowego
PL62942 Y1
uzór użytkowy

pełny tekst


W niektórych krajach (w tym w Polsce) pewne rozwiązania techniczne, które nie spełniają wymogów pozwalających na ich ochronę za pomocą patentu, mogą być chronione jako wzory użytkowe.
Ze względu na niższy w stosunku do wynalazków standard ochrony zdarza się, że są one nazywane "małymi wynalazkami"
                                                                                                                      akty prawne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -