Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory przemysłowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja wzorów przemysłowych - co jest czym na opisie wzoru przemysłowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaGdzie i jak szukać (2)opis baz danych:


Baza UPRP - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający przyjazny sposób wyszukiwania oraz przeglądania danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737)

Hague Express - zawiera dane na temat wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Międzynarodowym Rejestrze Wzorów Przemysłowych

Design View - wzory przemysłowe zarejestrowane w Austrii, Bułgarii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach..., Polsce..., UHRW (OHIM), WIPO.

Uwaga!: Wyszukiwanie według klasyfikacji, jest najbardziej skuteczną metodą wyszukiwania wzorów przemysłowych

ikonki

  wstecz gdzie i jak szukać                                                                           materiały konferencyjne dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -