Ośrodek Informacji Patentowej


ulotka informacyjna (ang, pol)
plakat

Wzory przemysłowe - podstawowe informacje

wstęp - akty prawne - klasyfikacja wzorów przemysłowych - co jest czym na opisie wzoru przemysłowego

gdzie i jak szukać - bazy danych - materiały konferencyjne - literatura fachowaCo jest czym na opisie wzoru przemysłowego


Cyfrowe kody identyfikujące umieszczane w bibliograficznej części opisów wzorów przemyslowych (według normy WIPO ST. 80):
(11) - numer rejestracji
(21) - numer zgłoszenia
(22) - data zgłoszenia
(30) - pierwszeństwo
(51) - symbol klasy wzoru przemysłowego
(54) - określenie przedmiotu wzoru
(55) - rysunek wzoru lub fotografia wzoru
(72) - imię i nazwisko twórcy
(73) - nazwisko i imię bądź nazwa uprawnionego

  wstecz klasyfikacja wzorów przemysłowych                                                            gdzie i jak szukać dalej


© Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (Kraków) - Ostatnia aktualizacja -